Tin nổi bật

Một số điểm mới Thông tư 04/2020/TT-BTP về hộ tịch

Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 16/7/2020, Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP, góp phần khắc phục những khó khăn, bất cập trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

Một số điểm mới Thông tư 04/2020/TT-BTP về hộ tịchMột số điểm mới Thông tư 04/2020/TT-BTP về hộ tịch
Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020
UBND TP Thanh Hóa phát động chương trình kích cầu dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố năm 2020UBND TP Thanh Hóa phát động chương trình kích cầu dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố năm 2020
Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 29/6/2020 đến ngày 05/7/2020
Quy định Phó chủ tịch UBND cấp xãQuy định Phó chủ tịch UBND cấp xã