Tin nổi bật

TÌM HIỀU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 19/2019/NĐ-CP NGÀY 19/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG

Ngày 19/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP quy định về họ, hụi, biêu, phường, có hiệu lực từ ngày 05/4/2019. UBND thành phố biên soạn tài liệu gồm những nội dung liên quan đến người dân tại cơ sở, yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp:

TÌM HIỀU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 19/2019/NĐ-CP NGÀY 19/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNGTÌM HIỀU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 19/2019/NĐ-CP NGÀY 19/02/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỌ, HỤI, BIÊU, PHƯỜNG
Thông báo số 462/TB-TTPTQĐ Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại MBQH số 1060Thông báo số 462/TB-TTPTQĐ Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại MBQH số 1060
Đoàn công tác liên ngành Trung ương thẩm định, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới tại thành phố Thanh HóaĐoàn công tác liên ngành Trung ương thẩm định, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới tại thành phố Thanh Hóa
Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 06/10/2019
Thông báo số 305/TB-TTPTQĐ Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đấtThông báo số 305/TB-TTPTQĐ Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất