Tin nổi bật

Thông báo: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất dự án Khu khai thác quỹ đất hai đường vành đai Đông Tây tại khu TĐC Đông Vệ II, p. Đông Vệ, TPTH.

Trung tâm PTQĐ TPTH Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất DA: Khu khai thác quỹ đất hai đường vành đai Đông Tây tại khu TĐC Đông Vệ II, p. Đông Vệ, TPTH

Thông báo: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất dự án Khu khai thác quỹ đất hai đường vành đai Đông Tây tại khu TĐC Đông Vệ II, p. Đông Vệ, TPTH.Thông báo: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất dự án Khu khai thác quỹ đất hai đường vành đai Đông Tây tại khu TĐC Đông Vệ II, p. Đông Vệ, TPTH.
Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 02/02/2020Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 02/02/2020
Vi bằng không có giá trị thay thế văn bản công chứng, chứng thựcVi bằng không có giá trị thay thế văn bản công chứng, chứng thực
Nhân dân tham gia ý kiến, giám sát Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thôngNhân dân tham gia ý kiến, giám sát Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
Thông báo: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh HóaThông báo: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa