Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 LẤY Ý KIẾN VỀ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 2015

28 tháng một 2015     2836 lượt xem
    
LẤY Ý KIẾN VỀ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 2015

STT

Tên lĩnh vực

Tài liệu đính kèm

1

Nông nghệp

01. Nông nghiệp R.rarTải về

2

Lâm nghệp

02. Lâm nghiệp R.rarTải về

3

Thủy sản

04. Thủy sản.rarTải về

4

Thủy Lợi

05. Thủy Lợi.rarTải về

5

Phát triển nông thôn

Tải về

6

Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

07. Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác.rarTải về

7

Quy chế thi, tuyển sinh

08. Quy chế thi, tuyển sinh.rarTải về

8

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

09. Hệ thống văn bằng, chứng chỉ.rarTải về

9

Xây dựng

10. Xây dựng.rarTải về

10

Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng

11. Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng.rarTải về

11

Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao

12. Hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.rarTải về

12

Đất đai

13. Đất đai.rarTải về

13

Môi trường

14. Môi trường.rarTải về

14

Đo đạc và bản đồ

15. Đo đạc và bản đồ.rarTải về

15

Y tế dự phòng

16. Y tế dự phòng.rarTải về

16

Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng

17. Vệ sinh an toàn và dinh dưỡng.rarTải về

17

Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

18. Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác.rarTải về

18

Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

19. Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu.rarTải về

19

Thư viện

20. Thư viện.rarTải về

20

Văn hóa cơ sở

Tải về

21

Thể dục - Thể thao

22. Thể dục - Thể thao.rarTải về

22

Người có công

23. Người có công.rarTải về

23

Bảo trợ xã hội

24. Bảo trợ xã hội.rarTải về

24

Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

25. Bảo vệ và chăm sóc trẻ em.rarTải về

25

Phòng, chống tệ nạn xã hội

26. Phòng, chống tệ nạn xã hội.rarTải về

26

Hội, tổ chức phi chính phủ

27. Hội, tổ chức phi chính phủ.rarTải về

27

Tôn giáo Chính phủ

28. Tôn giáo Chính phủ.rarTải về

28

Đường thủy nội địa

29. Đường thủy nội địa.rarTải về

29

Quản lý ngân sách nhà nước

30. Quản lý ngân sách nhà nước.rarTải về

30

Giải quyết khiếu nại tố cáo (Thanh tra)

31. Giải quyết khiếu nại tố cáo (Thanh tra).rarTải về

31

Hành chính Tư pháp

32. Hành chính Tư pháp.rarTải về

32

Bổ trợ Tư pháp

33. Bổ trợ Tư pháp.rarTải về

33

Công tác cho nhận con nuôi

34. Công tác cho nhận con nuôi.rarTải về

34

Tương trợ tư pháp

35. Tương trợ tư pháp.rarTải về

35

Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

36. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.rarTải về

36

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã

37. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã.rarTải về

37

Đấu thầu

38. Đấu thầu.rarTải về

38

Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước

39. Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước.rarTải về