Skip Ribbon Commands
Skip to main content
TRA CỨU - ĐẤU GIÁ ĐẤT
    
DANH SÁCH CÁC MẶT BẰNG ĐẤU GIÁ ĐẤT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HOÁ

(Kèm theo Quyết định số: 88/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá).
Chi tiết >>
Quyết định Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, Tại MBQH số 30/MBQH-UBND ngày 12/10/2011 thuộc xã Hoằng Đại thành phố Thanh Hóa

Quyết định Phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, Tại MBQH số 30/MBQH-UBND ngày 12/10/2011 thuộc xã Hoằng Đại thành phố Thanh Hóa..
Chi tiết >>
Quyết định về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuộc phường Phú Sơn tp Thanh Hóa (Đợt 2)

Quyết định về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tại MBQH số 682/ QD - UBND ngày 04/4/ 2011 thuộc phường Phú Sơn tp Thanh Hóa (Đợt 2) .
Chi tiết >>