Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đầu tư & Phát triển
    
THÔNG BÁO KÊU GỌI NHÀ ĐẨU TƯ DỰ ÁN LÔ B-CT2 KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HƯƠNG THÀNH PHỐ THANH HÓA

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hoá tại Công văn số 1003/SXD-QLN ngày 26/4/2013 về việc đề nghị công bố thông tin kêu gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Thanh Hoá về dự án Lô B-CT2 khu đô thị Nam Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1003/SXD-QLN ngày 26/4/2013 nêu trên của Sở Xây dựng Thanh Hoá, cụ thể như sau:.
Chi tiết >>
THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ AN KHU ĐẤT TRỤ SỞ BÁO THANH HÓA VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN IN BÁO THANH HÓA

Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hoá tại Công văn số 1173/SXD-QLN ngày 13/5/2013 về việc đề nghị công bố thông tin mời thầu trên Website của UBND tỉnh Thanh Hoá về dự án Khu đất trụ sở Báo Thanh Hóa, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1173/SXD-QLN ngày 13/5/2013 nêu trên của Sở Xây dựng Thanh Hoá, cụ thể như sau:.
Chi tiết >>