Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Du lịch - Dịch vụ
    
BỆNH VIỆN Y HỌC DÂN TỘC

Địa chỉ: 155 Trường Thi – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3851293 / Fax: 037.3851293 Giám đốc: Mai Phú.
Chi tiết >>
BỆNH VIỆN MẮT

Địa chỉ: 215 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3951851 / Fax: 037.3951851 Giám đốc: Ngô Hồng.
Chi tiết >>
BỆNH VIỆN Y HỌC DÂN TỘC

Địa chỉ: 155 Trường Thi – TP.Thanh Hóa Điện thoai: 037.3851293 / Fax: 037.3851293 Giám đốc: Mai Phú.
Chi tiết >>
BỆNH VIỆN TÂM THẦN

Địa chỉ: 217 Hải Thượng Lãn Ông - TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3954430 / Fax: Giám đốc: Nguyễn Hữu Hiệp.
Chi tiết >>
BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI

Địa chỉ: Quảng Thịnh – Quảng Xương - TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3996607 / Fax: 037. Giám đốc: Lương Ngọc Trương.
Chi tiết >>
BỆNH VIỆN DA LIỄU

Địa chỉ: 195 Hải Thượng Lãn Ông – TP. Thanh Hóa Điện thoại: 037.3951401 / Fax: 037. Giám đốc: Phạm Ngọc Cường.
Chi tiết >>
BỆNH VIỆN NỘI TIẾT

Địa chỉ: 476 Hải Thượng Lãn Ông – TP.Thanh Hóa Điện thoại: 037.3950204 / Fax: 037.954049 Giám đốc: Lê Minh Sứ.
Chi tiết >>
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THANH HÓA

Địa chỉ: 140, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa Điện thoại: 0373.855.291.
Chi tiết >>
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA

183 Hải Thượng Lãn Ông, Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam ĐT: 0373.95.580..
Chi tiết >>
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THANH HOÁ

Đc: 181 Hải Thượng Lãn Ông – phường Đông Vệ - TP.Thanh Hóa. ĐT: 037.3951467. Fax: 037.3950325.
Chi tiết >>