Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Thanh Hoá

    
(Tên gọi, chức năng nhiệm vụ được quy định tại Nghị định: 37/2014/NĐ-CP, ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ)​

STT

Tên phòng, ban, đơn vị

Thông tin

1

​Văn phòng HĐND v​à UBND thành phố

Xem chi tiết​

2

Phòng Nội vụ

Xem chi tiết​

3

Phòng Tư pháp

Xem chi tiết​

4

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

Xem chi tiết

5

Phòng Tài chính và Kế hoạch

Xem chi tiết​

6

Phòng Văn hoá và​ Thông tin

Xem chi tiết

7

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Xem chi tiết​

8

Phòng Quản lý đô thị

Xem chi tiết​

9

Phòng Kinh tế

Xem chi tiết​

10

Phòng Y tế

Xem chi tiết

11

Thanh tra Nhà nước

Xem chi tiết​

12

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Xem chi tiết​

13 Ban Giải phóng mặt bằng và tái đinh cư Xem chi tiết​
​14 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1​ Xem chi tiết​​
15 Ban Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng Xem chi tiết​​​
​16 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2  Xem chi tiết​​​
​17 Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Xem chi tiết​​​
​18 Đài truyền thanh - Truyền hình Thành Phố Xem chi tiết​​
19 Đội Kiểm Tra Quy Tắc Đô Thị Thành Phố ​Xem chi tiết​​
20 Nhà Văn hóa Thiếu nhi Thành phố ​Xem chi tiết​​
​21 Trạm Khuyến nông Thành phố Xem chi tiết​​
​22 Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố Xem chi tiết​​​​
​23 Trung tâm Thể dục thể thao​ Xem chi tiết​​
​24 Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành phố Thanh Hóa Xem chi tiết​​​​
25

Trung tâm Y tế Thành Phố​

Xem chi tiết​​
​26 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Thanh Hóa Xem chi tiết
​27 Hội Nông Dân Thành Phố Thanh Hóa
Xem chi tiết


​​​​​​​​