Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    
CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRỰC THUỘC THÀNH PHỐ THANH HOÁ

Thông tin cơ bản về các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá..
Chi tiết >>
Phường Tân Sơn

Tân Sơn là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. .
Chi tiết >>
Phường Trường Thi

Trường Thi là một trong 4 phường nằm ở trung tâm Thành phố Thanh Hóa..
Chi tiết >>
Phường An Hoạch

An Hoạch là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam .
Chi tiết >>
Phường Ba Đình

Ba Đình là một trong 4 phường nằm ở trung tâm Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam..
Chi tiết >>
Phường Điện Biên

Điện Biên là một trong 4 phường nằm ở trung tâm Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam..
Chi tiết >>
Phường Đông Thọ

Đông Thọ là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam. .
Chi tiết >>
Phường Đông Cương

Đông Cương là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam..
Chi tiết >>
Phường Đông Hải

Đông Hải là một trong 20 phường trực thuộc Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. Đông Hải nằm về phía Đông Bắc thành phố. .
Chi tiết >>