Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    
Quy trình Hệ thống chất lượng ISO 9001:2008 thành phố Thanh Hóa

(17/03/2017)

Cán bộ, công chức của UBND Thành phố Thanh Hóa cam kết sẽ hết mình vì nhiệm vụ, cống hiến và phục vụ một cách tận tụy, bằng tất cả tinh thần trách nhiệm cao nhất nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành của UBND. Duy trì chính sách chất lượng đã được ban hành, đồng thời thực hiện có hiệu quả:.
Chi tiết >>
    
    Thời tiết...
    Thời tiết Thành Phố Thanh Hóa
    loading...