Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thời tiết...
Thời tiết Thành Phố Thanh Hóa
loading...

TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

29/08/02016

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn TP Thanh Hóa

24/08/02016

Ngày 23 tháng 8 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;

Hội nghị triển khai thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục và tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân và đề án Hỗ trợ khuyến khích một số lĩnh vực để phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2016 – 2020

19/08/02016

Ngày 18 tháng 8 năm 2016, Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện đề án Nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục và tạo việc làm cho người được phục hồi quyền công dân và đề án Hỗ trợ khuyến khích một số lĩnh vực để phát triển doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thanh Hóagiai đoạn 2016 – 2020;

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn Thành phố tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng chống cơn bão số 3

19/08/02016

Ngày 19 tháng 8 năm 2016, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn Thành phố đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng chống cơn bão số 3.

UBND Thành phố tổ chức Hội nghị Triển khai quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và Kế hoạch Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016

05/08/02016

Ngày 28 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Triển khai quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và Kế hoạch tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016

UBND Thành phố tổ chức Hội nghị Triển khai quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và Kế hoạch Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016 (05/08/2016 )

Ngày 28 tháng 7 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Triển khai quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và Kế hoạch tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2016
Xem tất cả >>