Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thời tiết...
Thời tiết Thành Phố Thanh Hóa
loading...

Cơ quan Ủy ban nhân dân Thành phố quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra

20/10/02016

Hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Thanh Hóa về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra;

UBND Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016

18/10/02016

Ngày 18 tháng10 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016.

Xã Thiệu Dương thực hiện nhiều giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội

17/10/02016

Khoảng 8 năm trước, xã Thiệu Dương (thuộc huyện Thiệu Hóa, nay là TP Thanh Hóa) là một trong những địa phương trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT)

Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng

14/10/02016

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị, Kết luận số 05- KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 04- NQ/TU, Nghị quyết số 05- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hướng dẫn Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020- 2025 và phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016.

Thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ–CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố

13/10/02016

Ngày 13 tháng 10 năm 2016, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ – CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố.

Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng (14/10/2016 )

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, Thành ủy thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị, Kết luận số 05- KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 04- NQ/TU, Nghị quyết số 05- NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hướng dẫn Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020- 2025 và phân loại, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2016.
Xem tất cả >>