Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thời tiết...
Thời tiết Thành Phố Thanh Hóa
loading...​​
Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp lần thứ VI

18/07/02018

Ngày 17 tháng 7 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021đã tổ chức Kỳ họp lần thứ VI.

Điểm nổi bật về Luật an ninh mạng

12/07/02018

Sáng ngày 12/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu đống ý thông qua, có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2019.

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại giảm nghèo năm 2018

09/07/02018

Trong 2 ngày 04 và 05/7/2018, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị đối thoại giảm nghèo năm 2018 giữa Ban Chỉ đạo giảm nghèo thành phố với đại diện hộ nghèo các xã: Quảng Thịnh, Đông Vinh, Đông Tân , Đông Hưng và Đông Lĩnh.

Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

04/07/02018

Ngày 03/7/2018, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tổ chức Hội nghị đánh giá lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Các luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2018

28/06/02018

1. Luật Thủy lợi 2017: Thêm nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước Đây là nội dung nổi bật tại Luật Thủy lợi 2017 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 19/6/2017.

Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại giảm nghèo năm 2018 (09/07/2018 )

Trong 2 ngày 04 và 05/7/2018, UBND thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị đối thoại giảm nghèo năm 2018 giữa Ban Chỉ đạo giảm nghèo thành phố với đại diện hộ nghèo các xã: Quảng Thịnh, Đông Vinh, Đông Tân , Đông Hưng và Đông Lĩnh.
Xem tất cả >>

Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 (28/12/2017 )

Quyết định số 12578/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018
Xem tất cả >>