Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thời tiết...
Thời tiết Thành Phố Thanh Hóa
loading...​​Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

20/04/02018

Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất các dự án, MBQH...

UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã

19/04/02018

Ngày 19/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

UBND TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn

13/04/02018

Ngày 12/4/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm trong xử lý các tình huống về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU của BCH Đảng bộ thành phố; Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 267-KL/TU của BTV Tỉnh ủy

12/04/02018

Ngày 11/4/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU, ngày 29/6/2012 của BCH Đảng bộ thành phố Thanh Hóa về "Huy động nội lực phát triển kinh tế"; Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 267-KL/TU, ngày 25/12/2017 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới.

TP Thanh Hóa tổ chức Lễ phát động hưởng ứngngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2018

05/04/02018

Ngày 05/4/2018, Thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng ngày “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2018.

Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU của BCH Đảng bộ thành phố; Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 267-KL/TU của BTV Tỉnh ủy (12/04/2018 )

Ngày 11/4/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU, ngày 29/6/2012 của BCH Đảng bộ thành phố Thanh Hóa về "Huy động nội lực phát triển kinh tế"; Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 267-KL/TU, ngày 25/12/2017 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dân vận các cấp trong tình hình mới.
Xem tất cả >>