Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

    

I. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố.


 


1. Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa:

 • Ông: Lê Anh Xuân
 • ​Năm sinh: 28/02/1973
 • Quê quán: Xuân Hòa - Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa
 • Trình​ độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 • Trình độ lý luận: Cao cấp
 • Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
 • Nơi ở hiện nay: Phường Đông Vệ - TP Thanh Hóa
 • Email: 2. Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa:

 • Ông: Vũ Đức Kính
 • ​Năm sinh: 3/1964
 • Quê quán: Yên Định - Thanh Hóa
 • Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Nông nghiệp
 • Trình độ lý luận: Cao cấp
 • Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố
 • Nơi ở hiện nay: P. Quảng Thắng - TP Thanh Hóa
 • Email: kinhvd.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
3. Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa:

 • Bà: Phạm Thị Việt Nga
 • ​Năm sinh: 10/1969
 • Quê quán: Phường Lam Sơn - TP Thanh Hóa
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
 • Trình độ lý luận: Cử nhân
 • Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố
 • Nơi ở hiện nay: Phường Điện Biên - TP Thanh Hóa
 • Email: ngaptv.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn
4. Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa:

 • Ông: Lê Trọng Thụ
 • ​Năm sinh: 6/1973
 • Quê quán: Hoằng Hóa - Thanh Hóa
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 • Trình độ lý luận: Cao cấp
 • Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thành phố
 • Nơi ở hiện nay: Phường Đông Sơn - TP Thanh Hóa
 • Email: thult.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn​5. Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa:

 • Ông: Lê Văn Tú
 • ​Năm sinh: 19/5/1969
 • Quê quán: Định Hòa - Yên Định - Thanh Hóa
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 • Trình độ lý luận: Cao cấp
 • Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Thành ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thành phố
 • Nơi ở hiện nay: P. Trường Thi - TP Thanh hóa​
 • Email: tulv.tpthanhhoa@thanhhoa.gov.vn​


DANH SÁCH ​CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN1

Họ và tên

Bùi Thị Khánh Vân - Trưởng phòng Nội vụNgày, tháng, năm sinh:

02/09/1970

Giới tính:

Nữ

Quê quán:

Xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Số nhà 04 Lê Hồng Sơn, Đội Cung 1, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

Ngày vào Đảng:

28/08/2002

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyên ngành Quản lý xã hội.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

Phân công nhiệm vụ

Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.​


2

Họ và tên

Lê Mai Khanh -  Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạchNgày, tháng, năm sinh:

12/12/1972

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Số nhà 32 No2 Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

Ngày vào Đảng:

19/12/1995

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế.

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ  B

Phân công nhiệm vụ

Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.​


3

Họ và tên

Nguyễn Việt Hùng -  Chánh văn phòng HĐND & UBNDNgày, tháng, năm sinh:

08/01/1972

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Hoằng Đạt - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Phường Tân Sơn - TP THanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố Thanh Hóa​

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

Ngày vào Đảng:


Trình độ hiện nay:

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản lý GD​

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ  B

Phân công nhiệm vụ

        Tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND thành phố về: Hoạt động của HĐND, UBND thành phố; tham mưu cho Chủ tịch về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND thành phố và các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND; tổng hợp báo cáo và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công, những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch trên địa bàn thành phố. Chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị của UBND thành phố, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

Làm Thủ trưởng cơ quan UBND thành phố; người phát ngôn của UBND thành phố.​


4

Họ và tên

Nguyễn Trọng Thanh -  Trưởng phòng Tư phápNgày, tháng, năm sinh:

10/11/1972

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Khuyến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

thành phố Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Tư pháp

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

Ngày vào Đảng:

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ QL kinh tế​

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: 


          Phân công nhiệm vụ
          Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.​

5

Họ và tên

Trần Thị Hương  -  Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiNgày, tháng, năm sinh:

10/5/1970

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thành phố Thanh Hoá

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

thành phố Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

Ngày vào Đảng:

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: ĐH Thương mại, ngành Kế toán

+ Học hàm, học vị: 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:  Tiếng anh B


Phân công nhiệm vụ

       Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.​


6

Họ và tên

-  Trưởng phòng Văn hoá và Thông tinNgày, tháng, năm sinh:


Giới tính:


Quê quán:


Dân tộc:

                                         Tôn giáo:  

Nơi ở hiện nay:


Nghề nghiệp, chức vụ:

Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

Ngày vào Đảng:

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: 

+ Học hàm, học vị: 

+ Lý luận chính trị: 

+ Ngoại ngữ:  


Phân công nhiệm vụ

       Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.


7

Họ và tên

Lê Văn Toán  -  Trưởng phòng Quản lý đô thịNgày, tháng, năm sinh:

19/5/1962

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Thiệu Duy - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Số 22 Nguyễn Thái Học - P Trường Thi - TP Thanh Hóa​

Nghề nghiệp, chức vụ:

Thành ủy viên, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Thanh Hóa

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

Ngày vào Đảng:

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn:

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Chính trị học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ: 


Phân công nhiệm vụ

      Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông.​


8

Họ và tên

Lê Xuân Vinh  -  Trưởng phòng Kinh tếNgày, tháng, năm sinh:

25/7/1959

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Xã Hoằng Long, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

thành phố Thanh Hoá.

Nghề nghiệp, chức vụ:

Thành ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Thanh Hóa

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

Ngày vào Đảng:

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn:

+ Học hàm, học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:  Tiếng anh B


Phân công nhiệm vụ

      Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại; Điện lực.​​


9

Họ và tên

Lê Văn Hùng  -  Trưởng phòng Y tếNgày, tháng, năm sinh:

20/10/1963

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá​

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

35 Hoàng Văn Thụ, P Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Công chức, Trưởng phòng Y tế

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

Ngày vào Đảng:

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Y; Chuyên khoa cấp I ngành Nội khoa (ĐH Y HP)

+ Học hàm, học vị: 

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:  Tiếng anh B


Phân công nhiệm vụ

      Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.​​


10

Họ và tên

Trịnh Văn Thế  -  Chánh Thanh tra thành phốNgày, tháng, năm sinh:

06/05/1979

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

Lô 77, MBQH 122, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa

Ngày vào Đảng:

01/06/2005

Trình độ hiện nay:

+ Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Luật học

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

+ Ngoại ngữ:  Tiếng anh C

Phân công nhiệm vụ

Giúp Chủ tịch trong công tác Thanh tra, công tác tiếp dân và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm.​


11

Họ và tên

Nguyễn Chí Phương - Trưởng Công an TP Thanh HóaNgày, tháng, năm sinh:

10/10/1961

Giới tính:

Nam

Quê quán:

xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

SN 158 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa

Nơi  làm việc:

Công an thành phố

Ngày vào Đảng:

18/01/1984

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Cảnh sát.

+ Học hàm, học vị:

+ Lý luận chính trị: Thạc sĩ Chính trị học

+ Ngoại ngữ: 


        Phân công nhiệm vụ​
        Phụ trách lĩnh vực An ninh, trật tự an toàn xã hội, Phó trưởng ban An toàn giao thông thành phố và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch phân công.

12

Họ và tên

Tạ Hồng Lựu - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Ngày, tháng, năm sinh:

24/05/1970

Giới tính:

Nam

Quê quán:

huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

thành phố Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Thành ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa

Nơi  làm việc:

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa

Ngày vào Đảng:

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học.

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

+ Lý luận chính trị: 

+ Ngoại ngữ: 

        Phân công nhiệm vụ​
       Tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.​

13

Họ và tên

Trần Văn Hòa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự

Ngày, tháng, năm sinh:

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

thành phố Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Quân sự thành phố Thanh Hóa

Nơi  làm việc:

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố

Ngày vào Đảng:

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Học hàm, học vị:

+ Lý luận chính trị: 

+ Ngoại ngữ: 

        Phân công nhiệm vụ​
      Phụ trách lĩnh vực quân sự và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố phân công; Phó Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng phòng không nhân dân; Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố.​​

14

Họ và tên

Lê Trọng Giang  - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trườngNgày, tháng, năm sinh:

Giới tính:

Nam

Quê quán:

Dân tộc:

Kinh                                         Tôn giáo:  Không

Nơi ở hiện nay:

thành phố Thanh Hóa

Nghề nghiệp, chức vụ:

Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường​​ thành phố Thanh Hóa

Nơi  làm việc:

Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa​

Ngày vào Đảng:

Trình độ hiện nay:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: 

+ Học hàm, học vị:

+ Lý luận chính trị: 

+ Ngoại ngữ: 

        Phân công nhiệm vụ​
      Phụ trách lĩnh vực Tài nguyên Môi trường và một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố phân công.​​...(đang cập nhật) 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân thành phố

+ Trong lĩnh vực kinh tế, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; tổ chức và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đó;

2. Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; quyết toán ngân sách địa phương; lập dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định và báo cáo Uỷ ban nhân dân, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

3. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương; hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn xây dựng và thực hiện ngân sách và kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, thị trấn về thực hiện ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật;

4. Phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, thị trấn.

+ Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và đất đai, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua các chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp ở địa phương và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản, phát triển ngành, nghề đánh bắt, nuôi trồng và chế biến thuỷ sản;

3. Thực hiện giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất đối với cá nhân và hộ gia đình, giải quyết các tranh chấp đất đai, thanh tra đất đai theo quy định của pháp luật;

4. Xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn;

5. Xây dựng quy hoạch thuỷ lợi; tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tham gia với Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Thành phố;

2. Xây dựng và phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ở các xã, thị trấn;

3. Tổ chức thực hiện xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu; phát triển cơ sở chế biến nông, lâm, thuỷ sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+ Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức lập, trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố; quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt;

2. Quản lý, khai thác, sử dụng các công trình giao thông và kết cấu hạ tầng cơ sở theo sự phân cấp;

3. Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng; tổ chức thực hiện các chính sách về nhà ở; quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn;

4. Quản lý việc khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+ Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn Thành phố;

2. Kiểm tra việc thực hiện các quy tắc về an toàn và vệ sinh trong hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn;

3. Kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn.

+ Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin và thể dục thể thao, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng các chương trình, đề án phát triển văn hoá, giáo dục, thông tin, thể dục thể thao, y tế, phát thanh trên địa bàn Thành phố và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2. Tổ chức và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phổ cập giáo dục, quản lý các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường dạy nghề; tổ chức các trường mầm non; thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục trên địa bàn; chỉ đạo việc xoá mù chữ và thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử;

3. Quản lý các công trình công cộng được phân cấp; hướng dẫn các phong trào về văn hoá, hoạt động của các trung tâm văn hoá - thông tin, thể dục thể thao; bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do địa phương quản lý;

4. Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế; quản lý các trung tâm y tế, trạm y tế; chỉ đạo và kiểm tra việc bảo vệ sức khoẻ nhân dân; phòng, chống dịch bệnh; bảo vệ và chăm sóc người già, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ, trẻ em; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình;

5. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm;

6. Tổ chức, chỉ đạo việc dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; tổ chức thực hiện phong trào xoá đói, giảm nghèo; hướng dẫn hoạt động từ thiện, nhân đạo.

+ Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thực hiện các biện pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân ở địa phương;

2. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt;

3. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá trên địa bàn Thành phố; ngăn chặn việc sản xuất và lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng tại địa phương.

+ Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức phong trào quần chúng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang và quốc phòng toàn dân; thực hiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố; quản lý lực lượng dự bị động viên; chỉ đạo việc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, công tác huấn luyện dân quân tự vệ;

2. Tổ chức đăng ký, khám tuyển nghĩa vụ quân sự; quyết định việc nhập ngũ, giao quân, việc hoãn, miễn thi hành nghĩa vụ quân sự và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật;

3. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an nhân dân Thành phố vững mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

4. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý hộ khẩu, quản lý việc cư trú, đi lại của người nước ngoài ở địa phương;

5. Tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

+ Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân Thành phố có những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về dân tộc và tôn giáo;

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao về các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn đặc biệt;

3. Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân ở địa phương;

4. Quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái những quy định của pháp luật và chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

+ Trong việc thi hành pháp luật, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Chỉ đạo, tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp;

2. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, bảo vệ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân;

3. Chỉ đạo việc thực hiện công tác hộ tịch trên địa bàn;

4. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thi hành án theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; hướng dẫn, chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, thị trấn.

+ Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp mình theo hướng dẫn của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

3. Quản lý công tác tổ chức, biên chế, lao động, tiền lương theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp trên;

4. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của Thành phố;

5. Xây dựng đề án thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính ở địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét, quyết định.

+ Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các điều 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 và 107 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  số 11/2003/QH11 của Quốc hội và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Xây dựng quy hoạch phát triển đô thị của thành phố thuộc tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua để trình cấp trên phê duyệt;

2. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân về quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển đô thị của thành phố thuộc tỉnh trên cơ sở quy hoạch chung, kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị; biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống dân cư trên địa bàn;

3. Thực hiện quản lý và kiểm tra việc sử dụng quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn theo sự phân cấp của Chính phủ; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định của pháp luật;

4. Quản lý, kiểm tra đối với việc sử dụng các công trình công cộng được giao trên địa bàn; việc xây dựng trường phổ thông quốc lập các cấp; việc xây dựng và sử dụng các công trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị, nội thành, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị ở địa phương;

5. Quản lý các cơ sở văn hoá - thông tin, thể dục thể thao của thành phố thuộc tỉnh; bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do thành phố thuộc tỉnh quản lý.​

​​​​​​​​​​