Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ thành phố Thanh Hóa

    
Tên đơn vị: Ủy ban MTTQ thành phố Thanh Hóa Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Du – P. Điện Biên – Thành phố Thanh Hóa Điện thoại: 0373.851.139 0373.717.503 Email: mttq.tpth@gmail.com/

​ I. THÔNG TIN CHUNG

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ

1.1. Chức năng, nhiệm vụ:

1). Thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động thời gian qua; quyết định chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình thời gian tới;

2). Quyết định kế hoạch chuẩn bị đại hội đại biểu cấp mình theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp;

 3). Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước;

4). Hiệp thương dân chủ cử Ban Thường trực; cử, cử bổ sung, thay thế hoặc cho thôi các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Thường trực, Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

5). Xét, quyết định kết nạp làm thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình;

6). Ra lời kêu gọi nhân dân địa phương hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng  khi cần thiết.

1.2. Thông tin liên hệ

- Thủ trưởng đơn vị: Hoàng Thị Hạnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Thanh Hóa.

- Địa chỉ: Số 04 Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

- Điện thoại: 0373.717.503                 Email: mttq.tpth@gmail.com

2. Danh sách cán bộ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

1

Hoàng Thị Hạnh

Chủ tịch

3.851.139

 

0913.293.647

2

Đàm Thị Vinh

P.Chủ tịch

3.728.963

 

0904.684.193

3

Nguyễn Huy Huấn

P.Chủ tịch

3.249.569

 

0989.062.348

4

Dương Tất Thành

Thường trực

3.717.503

 

0912.275.900

5

Hoàng Thị Hồng

Thường trực

3.717.503

 

0949.573.567

6

Nguyễn Anh Đức

Thường trực

3.717.503

 

0903.167.999

7

Nguyễn Thị Thúy

Văn thư khối

 

 

0167.227.3557

3. Tiểu sử tóm tắt và nhiệm của lãnh đạo đơn vị

3.1. Chủ tịch :                 HOÀNG THỊ HẠNH • - Ngày sinh:  27/10/1965

  - Quê Quán: Nhơn Bình, Quy Nhơn, Bình Định

  - Chỗ ở hiện nay: TP. Thanh Hóa.​

  - Chức vụ Đảng: Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ cơ quan Khối dân thành phố Thanh Hóa

  - Dân tộc: Kinh                                   Tôn giáo: Không

 • - Trình độ: + Văn hóa: 10/10

                 + Chuyên môn: Đại học Chuyên ngành Quản lý Kinh tế​​

                 + Chính trị: 

  - Nhiệm vụ: Phụ trách chung.


3.2. Phó Chủ tịch:           ĐÀM THỊ VINH

- Ngày sinh: 08/5/1964

- Quê quán: P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chỗ ở hiện nay: Phố Đông Tác, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa

- Dân tộc: Kinh                                   Tôn giáo: Không

- Trình độ:    + Văn hóa: 10/10

                      + Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

                      + LLCT: Cao cấp

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác phong trào - Kế toán.

3.3. Phó Chủ tịch:           NGUYỄN HUY HUẤN

- Ngày sinh: 10/02/1962

- Quê quán: Xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

- Chỗ ở hiện nay: SN Nguyễn Khuyến, P. Trường Thi, TP. Thanh Hóa

- Chức vụ Đảng: Uỷ viên BCH Đảng bộ cơ quan khối Dân, Bí thư chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ thành phố Thanh Hóa.

- Dân tộc: Kinh                                   Tôn giáo: Không

- Trình độ:    + Văn hóa: 10/10

                      + Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

                      + LLCT: Cao cấp

- Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Dân chủ pháp luật - Công tác Tôn giáo.

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2010

Huân chương Lao động hạng 3

QĐ số 989-QĐ/CTN của Chủ tịch nước 09/7/2010

2011

Bằng khen trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ (2011-2016)

QĐ số 962/QĐ-MTTW-KT ngµy 21/6/2011 của Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam

2011

Bằng khen trong công tác năm

Quyết định số 21/QĐ-MTTW-KT ngày 05/01/2012 của Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam.

2012

Cờ thi đua của UBND tỉnh Thanh Hóa

QĐ số 1159 /QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

2012

Cờ thi đua của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa

QĐ số 117/QĐ-MTTH ngày 21/11/2013 của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa

2014

Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2009 - 2014

QĐ số 127/QĐ-MTTH ngày 03/01/2014 của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa

III. CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ và kết quả đạt được từ năm 2010 đến nay

MTTQ thành phố đã chỉ đạo đồng bộ, có hiệu quả các chương trình hành động của từng năm. Nâng cao chất lượng hiệu quả các cuộc vận động, các chương trình phối hợp với HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố kiện toàn tổ chức, động viên các tầng lớp nhân dân tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố:

- Nghiêm túc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cử thể gắn với nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC" tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

- Bằng hình thức phong phú, đa dạng, MTTQ đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy nuồn lực, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ngành nghề truyền thống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần vào việc xóa đói giảm nghèo của thành phố.

- MTTQ phối hợp vận động nhân dân phát huy nội lực, tích cực tham gia đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị và hiến để mở rộng đường làng, ngõ phố, các công trình phúc lợi và công  cộng với số tiền nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng. MTTQ đã phối hợp với chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thực hiện hàng trăm dự án của Trung ương, của tỉnh, thành phố trên địa bàn, tạo thuận lợi để tập trung các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

- MTTQ cụ thể hóa chương trình "Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện"; Chỉ thị 04/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố về "Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội" thành các phong trào để triển khai. Đến nay, hầu hết các đám tang không ăn uống linh đình, cơ bản bỏ hủ tục, không rãi vàng mã, không mở nhạc hiếu qus to, quá giờ quy định, không làm rạp xuống lòng đường cản trỏ giao thông.

- MTTQ đã tích cực vân động nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường", xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, thay thế các tấm đan hư hỏng, trồng cây xanh, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, giữ gìn vệ sinh; nhiều chương trình được xã hội hóa, nhiều mô hình cảu các tổ chức thành viên đã huy động công sức từ cộng đồng KDC, hộ gia đình, đã tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực của cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ môi trường, huy động các nguồn lực tập trung giải quyết một số vấn đề bức xúc về vệ sinh môi trường của thành phố.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả các chỉ thị 04, 06, 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác an ninh trật tự - an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm trộm cắp đến các KDC. vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; phối hợp với Công an tham gia quản lý, giáo dục những người vi phạm phát luật. Hàng năm nhân dân đã cung cấp cho cơ quan an ninh hàng ngàn tin có giá trị giúp lực lượng Công an bắt giữ, xử lý, ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm phát luật.

- Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" gắn với phong trào xóa nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đồng bào sinh sống trên sông. từ năm 2010 đến 2013 đã huy động "Quỹ vì người nghèo" thành phố được 3.360 triệu động, chi hỗ trợ làm mới và sửa chữa 137 nhà Đại đoàn kết, 69 ngôi nhà cho đồng bào sông nước trị giá trên 10 tỷ đồng, tặng 2.126 suất quà cho các hộ nghèo, hội viên Hội người mù khó khăn, trẻ em nghèo học giỏi với số tiền trên 1 tỷ đồng.

- Cùng với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. MTTQ đã tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm của mỗi người dân đối với công việc hệ trọng của đất nước. Uỷ ban MTTQ đã tham gia và giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Theo đó, Mặt trận đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo đúng quy trình, thời gian theo quy định của pháp luật; phối hợp với Thường trực HĐND thành phố tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp với cử tri, làm tốt công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị của của nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước thông qua các kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp.

- Quan tâm và nâng cao chất lượng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở KDC vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, hàng năm có 95 - 98% KDC tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, qua đó khơi dây và phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau ở cộng đồng dân cư.

2. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tâm đang triển khai, thực hiện tại đơn vị

2.1. Chỉ tiêu:

- Phấn đấu có 100% KDC tổ chức được ngày hội đại đoàn kết toàn dân; trong đó có  80% KDC tổ chức được cả phần lễ và phần hội; có 95% số hộ gia đình trở lên tham gia ngày hội.

- Phấn đấu giảm hộ nghèo hàng năm từ 1 - 1,5%; "Quỹ vì người nghèo" hàng năm thu hút 90% hộ gia đình tham gia ủng hộ Quỹ đạt 1 tỷ đồng trở lên; 55-60% KDC không có tội phạm và tệ nạn xã hội; 80-85% KDC không phát sinh tội phạm và TNXH mới; 100% người tham gia giao thông bằng xe đạp máy và xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm, phối hợp quản lý 1.400 con nghiện ma tuý; 100% KDC thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đảm bảo vệ sinh môi trường; Có từ 75-80% KDC đạt Khu dân cư văn hoá; 81% trở lên gia đình đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hoá, 70% trở lên Gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo; 90% gia đình đạt gia đình hiếu học.

- Hàng năm tham gia 80 - 90% các cuộc giám sát của HĐND, các ban của HĐND các cấp.

- Phấn đấu hàng năm tổ chức cho Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 70-80% công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại xã, phường, thị trấn; có 80-90% Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động tốt

- Tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, dự thảo các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ liên quan đến hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của nhân dân tại địa phương.

- 100% cụm dân cư được tuyên truyền về chính sách, công tác đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước.

- Phấn đấu hàng năm 100% cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cơ sở được tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng trong hoạt động; 80%-90% Ban công tác Mặt trận khu dân cư đạt xuất sắc; 80% UBMTTQ trở lên xã, phường trở lên đạt xuất sắc.

* Nội dung đăng ký thi đua với Thành uỷ:

- Vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang;

- Phát động phong trào toàn dân tham gia cảm hóa, giáo dục những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng khu dân cư;

- Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2.2. Nhiệm vụ và giải pháp:

- Thực hiện việc mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân vừa bằng tổ chức, vừa bằng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động xã hội. Để làm tốt mục tiêu trên, MTTQ các cấp cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức, quan điểm đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị BCH Trương ương Đảng lần thứ VI, các Nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng về "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", "Công tác tôn giáo" đến các cấp ủy Đảng, cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

- Mở rộng tổ chức, phát triển thành viên, đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên bảo đảm tính chính trị- Xã hội tiêu biểu thiết thực; Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, nhất là các nội dung về phát triển kinh tế - Xã hội, "Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện", "Xây dựng nông thôn mới" tạo thành phong trào rộng khắp trong các khu dân cư và các tầng lớp nhân dân.

- Tăng cường, đổi mới phương thức vận động, tập hợp, phát huy vai trò gương mẫu của người có uy tín, tiêu biểu, lực lượng cốt cán ở cộng đồng dân cư, dòng tộc, họ đạo, thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, thống nhất về nhận thức và hành động theo phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống, đạo đức tốt đẹp của dân tộc, của mỗi vùng quê, nhằm phát huy tính đoàn kết thân ái, huy động nội lực để phát triển kinh tế theo tinh thần Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư hàng năm để không ngừng khơi dậy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng dân cư; Phát huy được trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ, Đảng viên với nhân dân, tích cực giải quyết các ý kiến, kiến nghị, những khó khăn trong từng cộng đồng dân cư để tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân với Đảng, chính quyền Nhà nước; Đồng thời nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân qua các thời kỳ cách mạng.

- Mở rộng và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, chú trọng các cuộc vận động có sức lan tỏa nhanh, thu hút được nhiều đối tượng, thành phần tham gia. Trong nhiệm kỳ tới, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với "Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện" và "Chung sức xây dựng nông thôn mới", hướng 5 nội dung của cuộc vận động, 19 tiêu chí về từng khu dân cư, từng gia đình triển khai thực hiện.

Tiếp tục triển khai và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về "Huy động nội lực phát triển kinh tế", chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, du lịch, công nghiệp, mở rộng liên doanh liên kết, khôi phục phát triển và du nhập nghề mới, tạo việc làm thu hút lao động nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân thành phố.

- Đổi mới nội dung phương thức triển khai cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" với mục tiêu tăng cường tính hiệu quả, thiết thực, phối hợp đồng bộ với những giải pháp giảm nghèo của Nhà nước. Ủy ban MTTQ thành phố, các phường xã phối hợp với các tổ chức thành viên, các doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, thông qua công tác tuyên truyền, truyền thông, vận động để thu hút sự tham gia của các tập thể, cá nhân làm cơ sở để góp phần cùng chính quyền các cấp giúp đỡ xây dựng nhà Đại đoàn kết, sửa chữa nhà tạm bợ dột nát, để họ sớm ổn định cuộc sống....

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", trước hết cần tích cực tuyên truyền, ngâng cao nhận thức hành vi của người tiêu dùng, của người sản xuất kinh doanh nhằm thể hiện lòng yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc. Triển khai đồng bộ các chủ trương, dự án, đề án của thành phố về phát huy nội lực, các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, du nhập và khôi phục phát triển ngành nghề truyền thống, gắn với cơ giới hóa, hiện đại hóa các hoạt động sản xuất, tăng cường kiểm soát kinh doanh, dịch vụ tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà sản xuất và mua sắm của người tiêu dùng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện các nhiệm vụ: Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tài nguyên môi trường, khắc phục tệ nạn vi phạm an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm... Đẩy mạnh việc thực hiện các Chỉ thị 04, 06, 08, 09 của Ban Thường vụ Thành ủy về bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, vệ sinh môi trường và phòng, chống trộm cắp, gắn với chương trình "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường", ứng phó với biến đổi khi hậu, đẩy manh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" để giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “Gia đình văn hóa”; “Khu dân cư văn hóa”; Xây dựng gia đình, dòng họ, KDC hiếu học.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị và giám sát cán bộ, Đảng viên theo tinh thần Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07- NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa (Khóa XVI) về “Xây dựng và phát triển thành phố Thanh Hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Phát huy dân chủ gắn với thực hiện kỷ cương duy trì việc chấp hành quy ước, hương ước ở các khu dân cư, các phố làng gắn với việc thực hiện các cam kết về hoạt động xây dựng, VSMT, ANTT và sản xuất kinh doanh; Làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở đồng thời phối hợp với các ban ngành có liên quan giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và các đề xuất, kiến nghị hợp pháp của công dân.

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở KDC tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiến pháp (sửa đổi) và luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và các Bộ luật mới được ban hành. Đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công tác cải cách hành chính và các vấn đề về quyền dân chủ của nhân dân; tăng cường công tác hòa giải những vấn đề mâu thuẫn trong nhân dân ở địa bàn khu dân cư.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao có hiệu quả các hoạt động nhằm tăng cường quan hệ với các địa phương của tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào, có nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền quá trình đổi mới và phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói chung và thành phố Thanh Hóa nói riêng, nhằm giới thiệu cho bạn bè quốc tế, khách du lịch, nhằm tăng cường sự hiểu biết, củng cố sự đoàn kết gắn bó để phát triển, nhất là thu hút đầu tư phát triển du lịch.

- Tích cực thông tin tuyên truyền những thành tựu đổi mới của tỉnh, của Thành phố Thanh Hóa, vận động con em Thành phố đang sinh sống làm việc xa quê hương luôn nhớ về cội nguồn, góp phần xây dựng quê hương và thành phố Thanh Hóa ngày càng phát triển.

- Thông qua các hình thức tuyên truyền đề nâng cao nhận thức của mọi người dân về quá trình hội nhập và phát triển; Đồng thời phát huy được truyền thống yêu nước để nâng cao vai trò trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ và độc lập dân tộc của Việt Nam.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy tổ chức tổng kết việc thực hiện kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa IX về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội". Tập trung vào việc đánh giá nhận thức của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị trong lãnh đạo MTTQ - Các đoàn thể và thực hiện chức năng nhiệm vụ, các mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và vai trò làm chủ của nhân dân thông qua MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - Xã hội.

- Xây dựng MTTQ các cấp Thành phố bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực; Xây dựng củng cố Ban Thường trực, các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư có tính năng động, sáng tạo hiệu quả. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận có năng lực, có uy tín, vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng hoạt động thành thục và trách nhiệm cao, vai trò của đội ngũ trí thức và người tiêu biểu ở các lĩnh vực.

- Mở rộng công tác phối hợp và xây dựng các chương trình thống nhất hành động giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tạo sự đồng bộ và thống nhất cao trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Phát luật của Nhà nước và mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác của Ban công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở khu dân cư và cơ sở. Hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để các tổ chức cùng hành động có hiệu quả thiết thực.

- Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp với phương châm: Hướng mạnh về cơ sở, tập trung cho cơ sở và các địa bàn dân cư; đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, tập trung vào những vấn đề thiết thực ở cụm dân cư; Phát huy mọi nguồn lực của các lực lượng xã hội và các tầng lớp nhân dân để triển khai công tác Mặt trận.

- Thường xuyên làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, công tác thi đua khen thưởng kịp thời, biểu dương những tập thể cá nhân điển hình, những mô hình có hiệu quả để nhân ra diện rộng.