Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    
Thông báo thông tin mời gọi đầu tư Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.

(03/06/2015)

(Nguồn CTTĐT tỉnh Thanh Hóa) - Thực hiện công văn số 3601/UBND-CN ngày 21/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1523/SXD-ĐT ngày 06/4/2015 về việc đề nghị công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Dự án nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa.. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1523/SXD-ĐT ngày 06/4/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Thông báo thông tin mời gọi đầu tư Dự án: Phát triển nhà ở Khu dân cư, chợ - siêu thị, bãi đỗ xe phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

(03/06/2015)

(Nguồn CTTĐT tỉnh Thanh Hóa) - Thực hiện công văn số 3013/UBND-CN ngày 07/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư Dự án Khu dân cư, chợ - siêu thị, bãi đỗ xe phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1102/SXD-ĐT ngày 18/3/2015 về việc đề nghị công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Dự án Khu dân cư, chợ - siêu thị, bãi đỗ xe phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của công văn số 1102/SXD-ĐT ngày 18/3/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Thông báo thông tin mời gọi đầu tư Dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa.

(14/04/2015)

(Nguồn CTTĐT tỉnh Thanh Hóa) - Thực hiện công văn số 3281/UBND-CN ngày 13/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1436/SXD-QLN ngày 12/4/2015 về việc tham mưu công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông khu công nghiệp Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1436/SXD-QLN ngày 12/4/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Thông báo thông tin mời gọi đầu tư Dự án số 2, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa.

(08/04/2015)

(Nguồn CTTĐT tỉnh Thanh Hóa) - Thực hiện công văn số 2944/UBND-CN ngày 03/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư dự án số 2, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 1316/SXD-ĐT ngày 27/3/2015 về việc công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên Website của UBND tỉnh Dự án số 2, Khu đô thị mới Trung tâm thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 1316/SXD-ĐT ngày 27/3/2015 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:
Chi tiết >>
Thông báo thông tin mời gọi đầu tư dự án phát triển nhà ở dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa.

(04/12/2014)

(Nguồn CTTĐT tỉnh Thanh Hóa) - Thực hiện công văn số 11085/UBND-CNTT ngày 03/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc công bố thông tin mời gọi đầu tư dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; Trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 6513/SXD-QLN ngày 21/11/2014 về việc đề nghị công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư trên website UBND tỉnh dự án Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hoá xin trích đăng nội dung chính của Công văn số 6513/SXD-QLN ngày 21/11/2014 nêu trên của Sở Xây dựng, cụ thể như sau:
Chi tiết >>