Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    
Quyết định 7609/QĐ-UBND ngày 25/08/2016

(30/08/2016)

V/v phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình: di chuyển các hạng mục công trình trên vỉa hè các tuyến đường Đông Hương 1, Đông Hương 9
Chi tiết >>
Quyết định 7606/QĐ-UBND ngày 25/08/2016

(30/08/2016)

V/v phê duyệt tổng MBQH điều chỉnh tỷ lệ 1/500 trung tâm thương mại hỗ hợp khu đô thị mới trung tâm TPTH
Chi tiết >>
Quy hoạch và phát triển

(12/03/2014)

Quy hoạch và phát triển
Chi tiết >>