Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng phát triển

    
Thành phố Thanh Hóa có vị trí, vai trò quan trọng trong vùng động lực kinh tế của tỉnh Thanh Hoá. Là 1 trong 14 đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.
         Thành phố Thanh Hóa có vị trí, vai trò quan trọng trong vùng động lực kinh tế của tỉnh Thanh Hoá. Là 1 trong 14 đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Thành phố Thanh Hoá (TPTH) là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hóa, đã được hình thành và phát triển trên 210 năm; Năm 1994 được thành lập thành phố Thanh Hóa trên cơ sở thị xã Thanh Hóa và là đô thị loại III; năm 2004 được công nhận là đô thị loại II và năm 2014 được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hoá.       1. Những nhiệm vụ trọng tâm: 

            a)  Hoàn thành đề án thành lập  6 phường ( trên cơ sở 6 xã hiện có) ,  hoàn thành vào cuối năm 2011.

b)  Hoàn thành đề án mở rộng  thành phố, tháp nhập 19 xã, thị trấn thuộc 4 huyện vào thành phố Thanh Hóa,  hoàn thành vào năm 2012.

            c)  Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội, phát triển nguồn nhân lực, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

 2. Các giải pháp chủ yếu:

2.1. Ưu tiên công tác quy hoạch theo hướng: Rà soát, bổ sung các quy hoạch hiện có cho phù hợp với tiêu chuẩn của đô thị loại I và phù hợp với Quyết định 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, kết nối được với các vùng và cả nước; ưu tiên xây dựng các quy hoạch chi tiết mới, nhất là đối các khu đô thị mới, khu công nghiệp, 6 xã nâng cấp lên phường và 19 xã, thị trấn tháp nhập vào thành phố; Ưu tiên quy hoạch chi tiết hạ tầng kinh tế – xã hội của thành phố; tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch và xây dựng, khắc phục triệt để những tồn tại, yếu kém trong quản lý quy hoạch, quản lý đô thị  và quản lý xây dựng.

2.2. Trên cơ sở quy hoạch, tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội của đô thị loại I.

- Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội thiếu yếu, quan trọng, bao gồm: Đại lộ Nam Sông Mã, Quốc lộ 47, đường ngã ba Voi đi Sầm Sơn, tuyến đường vành đai phía Tây thành phố, đại lộ Lê Lợi kéo dài tới cầu Nguyệt Viên, nâng cấp QL1A đoạn qua thành phố Thanh Hoá, đường cao tốc, đường sắt cao tốc, nghiên cứu tuyến xe điện từ thành phố Thanh Hoá đến Sầm Sơn , cầu Thiệu Khánh; dự án phát triển toàn diện Thành phố Thanh Hoá; dự án tiêu úng Đông Sơn; một số dự án phát triển Văn hoá, Y tế, giáo dục, như: Trường Đại học Hồng Đức, Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – cơ sở Thanh Hoá, Trung tâm Hội chợ triển lãm tỉnh, Thư viện, Bảo tàng, nhà hát lớn, sân vận động,.... tổng số khoảng 32 nhóm dự án, dự án với tổng mức huy động vốn đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng.

- Đối với các dự án còn lại, trên cơ sở quy hoạch được duyệt, Thành phố đầu tư khoảng 19 nhóm dự án và dự án, công trình với tổng mức đầu tư 10.800 tỷ đồng. Cấp phường, xã đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư khoảng 23.000 tỷ đồng, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp FDI khoảng 1.500 tỷ đồng, còn lại là hộ gia đình đầu tư khoảng 26.207 tỷ đồng.

2.3. Trên cơ sơ quy hoạch, nghiên cứu bố trí, sắp xếp và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, theo hướng: Ưu tiên phát triển công nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao, ít ô nhiễm môi trường; tập trung lấp đầy các khu công nghiệp hiện có, đồng thời tiến hành lập quy hoạch khu công nghiệp Hoằng Long, khu công nghiệp Nam thành phố.

2.4. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh ; tăng cường huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn , thúc đẩy phát triển sản xuất, các loại hình dịch vụ, thương mại, phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao đáp ứng nhu cầu của thành phố.

- Tổng hợp huy động vốn đầu tư trên địa bàn Thành phố  từ 2011-2015

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Số

TT

Nguồn huy động vốn đầu tư

Tổng mức đạt

 Tỷ lệ

%

Ghi chú

1

Huy động từ ngân sách phường, xã

2.500

2,77

 

2

Huy động từ ngân sách thành phố

10.800

12,0

 

3

Huy động từ ngân sách tỉnh

8.558

9,5

 

4

Huy động từ ngân sách củaTrung ương

17.435

19,3

 

5

Huy động từ Doanh nghiệp trong nước

23.000

25,55

 

6

Huy động Doanh nghiệp nước ngoài

1.500

1,66

năm 2014-2015

7

Huy động từ Hộ gia đình, cá thể

26.207

29,2

 

*

Cộng

90.000

100

 

 - Huy động vốn từ khai thác quỹ đất: Phấn đấu đạt tổng thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thời kỳ 2011-2013 đạt: 9.542 tỷ đồng, bằng 23 % tổng huy động vốn ( 9.242/40.044 tỷ đồng

2.5. Đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp uỷ Đảng, chính quyền thành phố.

2.6. Nâng cao hiệu quả công tác của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội góp phần nâng cao trách nhiệm công dân đối với thành phố.

2.7. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa- xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; giải quyết có hiệu quả  các vấn đề xã hội bức xúc.

2.8. Tăng cường quản lý nhà nước, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội.

(Trích QĐ số: 2188/QĐ-UBND ngày  08  tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh)

3. Định hướng qui hoạch mở rộng không gian thành phố đến năm 2020:
3.1. Về tính chất:

Thành phố Thanh Hoá là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hoá, là đầu mối giao lưu của tỉnh vớicả nước, có vị trí quan trọng về an ninh - quốc phòng và là đô thị động lực có tác động đến các địa phươngkhác trong tỉnh và đến vùng Nam Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

3.2. Phạm vi nghiên cứu điều chỉnh:

Khoảng 26.000 ha. Trên cơ sở đất đai thành phố hiện nay,nghiên cứu mở rộng thêm 17 xã, thị trấn với 110.000 người thuộc các huyện: Hoằng Hoá, Đông Sơn, QuảngXương và Thiệu Hoá.

3.3. Hướng phát triển:

Tập trung phát triển mạnh phía Đông( hướng biển), Đông bắc, hình thành đô thịđa trung tâm, đưa sông Mã vào lòng thành phố và liên kết đô thị Thanh Hoá - Sầm Sơn

3.3.1. Phát triển kinh tế làm tiền đề để thực hiện đô thị hoá mà trọng tâm là dịch vụ, du lịch:

- Khu Công nghiệp vừa và nhỏ Tây Bắc Ga được tiến hành mở rộng.- Khu công nghiệp Lễ Môn đang bố trí di chuyển dần cơ sở sản xuất về nơi khác.- Khu Công nghiệp Bắc Hoàng Long dự kiến 300 ha.- Khu công nghiệp mới Tây Nam thành phố dự kiến 400 ha.- Trung tâm thương mại, dịch vụ, hội chợ triễn lãm tầm quốc gia gắn với khu quảng trường trung tâm ở Đông Hương, Đông Hải qui mô 56 ha.- Dự án du lịch Thanh Hoá - Sầm Sơn- Phát triển các phố thương mại, tài chính và dịch vụ.

 3.3.2. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá, hình thành đô thị đa trung tâm:

- Xây dựng khu trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh khu vực Tây Bắc thành cổ và khu trung tâmchính trị, hành chính thành phố ở khu vực Đông Hải.- Phát triển các khu đô thị mới: Bắc cầu Hạc, Bắc Đại lộ Lê Lợi, Cầu Cao, Quảng Thành (147ha), QuảngHưng, Quảng Đông; khu đô thị nối trung tâm thành phố (500 ha thuộc Đông Hương, Đông Hải); Khu đô thịmới dọc hai bờ sông mã (1.500ha).

3.3.3. Phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, nâng cao dân trí và phát triển bền vững:

- Xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố, Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề, Đài truyềnthanh và truyền hình thành phố.

- Xây dựng trung tâm đào tạo, dạy nghề chất lượng cao khu vực Thị trấn Môi và Đại học Hồng Đức.

- Xây dựng Bệnh viện Quốc tế.​


- Xây dựng Quảng trường trung tâm thành phố (qui mô 56ha); công viên Hồ Thành; Công viên văn hoá trung tâm, Công viên Tây ga, Công viên nước Đông Hương, Công viên ThanhQuảng, khu Du lịch văn hoá Hàm Rồng, Mật Sơn.

- Khu liên hợp thể thao cấp Quốc gia (phường Quảng Thành)

3.3.4. Xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại:

- Xây dựng hình thành hệ thống giao thông đối ngoại gồm: Đường cao tốc Bắc – Nam( phía Tây thànhphố); Quốc lộ 10( đường duyên hải), Quốc lộ 45, Quốc lộ 47; Quốc lộ 1A; Đại lộ Nam sông Mã, Đại lộ ĐôngTây( nối thành phố Thanh Hoá - thị xã Sầm Sơn và các huyện phía Tây).

- Phát triển hệ thống giao thông đối nội bao gồm việc cải tạo các tuyến đường đô thị và xây dựng cáctuyến đường vành đai tạo sự liên kết chặt chẽ không gian, các khu chức năng trong đô thị.

- Xây dựng đường sắt cao tốc Bắc – Nam phía Tây thành phố.

- Xây dựng sân bay dân dụng cho cả 3 khu vực: thành phố Thanh Hoá - Sầm Sơn - Nghi Sơn ở QuảngLợi.

- Cải tạo nâng cấp cảng Lễ Môn nơi tàu trọng tải 5000 tấn có thể cập cảng; xây dựng cảng du lịch ởHàm Rồng thuộc dự án phát triển du lịch Thanh Hoá - Sầm Sơn.

- Xây dựng cầu qua sông Mã ở Đông Hải, Quảng Hưng kết nối đô thị hai bờ sông Mã và các cầu qua hệthống sông của thành phố.

- Qui hoạch và tổ chức hệ thống các bến xe, hệ thống giao thông tĩnh, phát triển hệ thống giao thôngcông cộng bao gồm xe buýt, xe điện, đường sắt nội đô; định hướng phát triển hệ thống giao thông ngầm.
3.3.5. Đầu tư kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị  06 phường mới: Đông Hương, Đông Hải, Quảng Hưng, Quảng Thắng, An Hoạch, Tào Xuyên.

3.3.6. Bảo vệ môi trường lành mạnh cho cộng đồng các khu dân cư, xây dựng thành phố xanh,sạch, đẹp:

- Dự án xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước vốn ADB.

- Dự án khu xử lý rác thải Đông Nam.

- Xây dựng công viên nghĩa trang Chợ Nhàng và phía Bắc thành phố.

- Dự án xử lý nước thải các khu công nghiệp, bệnh viện.