Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên thành phố Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017- 2022

10 tháng bảy 2017     556 lượt xem
    
Ngày 08/7/2017, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội đại biểu  lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017- 2022;
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa;  Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Vũ Đức Kính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban nhân dân thành phố;  Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Đại diện Lãnh đạo Thành đoàn thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư đoàn thanh niên các phường, xã và 200 đại biểu của 73 cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã tham dự Đại hội.

 


Đồng chí Kim Ngọc Lưỡng, Bí thư Thành đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2012- 2017
trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

 

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên  thành phố khóa XIX, nhiệm kỳ 2012- 2017 trình tại Đại hội; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2022.

 

Đồng chí Lê Văn Trung, Bí thư tỉnh đoàn đã ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ thành phố trong các phong trào thi đua; góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hóa lần thứ XX đã đề ra.

 


Đồng chí Lê Văn Trung, Bí thư tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã biểu dương những thành tích mà đoàn viên thanh niên thành phố đã đạt được trong những năm qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục đó là: Ban Chấp hành Thành đoàn phải luôn chủ động, nhạy bén, tham mưu kịp thời cho các cấp ủy Đảng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác thanh thiếu nhi trong tình hình mới; Cần phát huy tính sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong các phong trào thi đua, là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, thực sự là đội hậu bị tin cậy của đảng trong sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay.

 


Đồng chí Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên thành phố Thanh Hóa đã bầu Ban Chấp hành khóa XX, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 33 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII./.

 


Ban Chấp hành Đoàn thanh niên thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2017- 2022

 

Tin, ảnh: Hà Binh