Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 BCH Đảng bộ TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

29 tháng ba 2018     395 lượt xem
    
Ngày 28/3/2018,  Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng - An ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.

Toàn cảnh Hội n​ghị

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2015-2020; Trưởng một số phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố Thanh Hóa.

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018; báo cáo ước thu , chi ngân sách nhà nước quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018; thông qua dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"

 


Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại Hội nghị.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã yêu cầu các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, các Ban xây dựng Đảng, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố cần tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách thường xuyên; quản lý quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; bố trí, sắp xếp lại các điểm tập kết rác thải sinh hoạt, quy hoạch khu vực đổ đất, đá thải xây dựng; tăng cường công tác An ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa trong nhân dân...v.v; Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh quý II và của cả năm 2018./. 

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh