Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Đào Trọng Quy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa

12 tháng năm 2017     1214 lượt xem
    
Ngày 12/5/2017, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Đào Trọng Quy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh hóa.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Đào Trọng Quy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành Ủy; Đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban , Ngành cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ủy ban nhân dân thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch  Ủy ban nhân dân 37 phường, xã trên địa bàn thành phố.Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch
Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí
Đào Trọng Quy giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí 

Đào Trọng Quy giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Đào Trọng Quy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa
phát biểu tại Hội nghị.

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu tại Hội nghị.

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố tặng hoa chúc mừng đồng chí
Đào Trọng Quy giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

 

Tin, ảnh: Hà B​inh