Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Thành ủy TP Thanh Hóa tổ chức Hội nghị làm việc với Lãnh đạo xã Thiệu Vân và xã Thiệu Khánh về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015- 2020

10 tháng năm 2018     372 lượt xem
    
Ngày 09/5/2018, Thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức Hội nghị làm việc với Lãnh đạo xã Thiệu Vân và xã Thiệu Khánh về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các ban xây dựng Đảng Thành ủy, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố; Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của 2 xã: Thiệu Khánh và Thiệu Vân.

 
Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua báo cáo của Đảng bộ xã Thiệu Khánh và Đảng bộ xã Thiệu Vân đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm các năm còn lại của nhiệm kỳ. Sau khi nghe các báo cáo, các đồng chí Lãnh đạo thành phố, các phòng chuyên môn, Lãnh đạo 2 xã đã tham gia nhiều ý kiến đánh giá cao kết quả phát triển hạ tầng cơ sở, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trên địa bàn; Đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tồn tại của mỗi địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội của 2 xã trong những năn tới; đề ra những nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để Đảng bộ và nhân dân xã Thiệu Khánh, Thiệu Vân hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2019 .

 


Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu tại Hội nghị.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã yêu cầu Lãnh đạo 2 xã Thiệu Vân và Thiệu Khánh phải có những định hướng đúng đắn, đột phá trong phát triển Linh tế- Xã hội của địa phương; Các Ban xây dựng Đảng, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố cần tập trung chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để Thiệu Vân và Thiệu Khánh thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong những năm còn lại của nhiệm kỳ 2015- 2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã   đã đề ra./.

 

 

Tin, ảnh: Hà Binh