Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 UBND thành phố tổ chức Hội nghị Giao ban Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố với Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường

2 tháng mười một 2018     131 lượt xem
    
Ngày 01/11/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị Giao ban Chủ tịch, Phó  Chủ tịch UBND thành phố với Trưởng các phòng, ban, đơn vị và Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường; Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phó Chủ​ tịch UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 37 xã, phường trên địa bàn thành phố.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển doanh nghiệp; Thu ngân sách trong tháng 11, 12 năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã, phường đạt chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nông thôn mới trong tháng 11, 12 năm 2018 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhệm vụ về công tác Quản lý đô thị trong tháng 11, 12 năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ Quý I năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ  về công tác vệ sinh môi trường trong tháng 11, 12 năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ Quý I năm 2019 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tập trung khắc phục những yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị, từng phường, xã; đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể, sát đúng với thực tế, thực hiện có hiệu quả công tác 2 tháng còn lại của năm 2018, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh của thành phố năm 2018./.

 

Tin, ảnh: Hà Binh