Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021

11 tháng tám 2017     588 lượt xem
    
Ngày 09/8/2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiệnNghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ Ba Hội đồng nhân dân thành phố  khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đồng chí: Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Doãn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị; Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban nhân dân thành phố Chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí Trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã.


Toàn cảnh Hội nghị


Đồng chí Vũ Đức Kính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch điều hành
Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua thông qua Thông báo số 114/TB-HĐND, ngày 20/7/2017 về Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ ba, Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021.


Đồng chí Lê Việt Thạch, Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
thành phố trình bày Thông báo tại Hội nghị.

 

Hội nghị cũng đã thông qua Kế hoạch số 717/KH-UBND, ngày 08/8/2017 thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân thành phố, tập trung chủ yếu vào những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhằm thực hiện tháng lợi các tiêu chí về Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng cuối năm 2017.

 


Đồng chí Lê Quang Hiển, Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
thành phố trình bày Kế hoạch tại Hội nghị

 

Tin, ảnh: Hà Binh