Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Đấu giá đất phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa (MB 3241)

2 tháng một 2018     1211 lượt xem
    
Đấu giá đất Mặt bằng quy hoạch số 3241/QĐ-UBND ngày 07/6/2013 thuộc phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Tp. Thanh Hóa, ngày 02 tháng 01 năm​ 2018

  

THÔNG BÁO

V/v bán đấu giá quyền sử dụng đất

 Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, (đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa), thông báo về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, các mặt bằng quy hoạch sau:

1. Bán đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 1): là một phần diện tích của Mặt bằng 3241/QĐ-UBND ngày 07/6/2013, thuộc phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Mặt bằng có chỉ giới: 

-         Phía Bắc giáp khu triển lãm;

-         Phía Tây giáp khu dân cư làng Lai Thành;

-         Phía Nam giáp đường bờ sông tiêu nước thành phố;

-         Phía Đông giáp đường Đại lộ Lê Lợi kéo dài đến cầu Đông Hải.

Diện tích đất đấu giá (đợt 1): 57.908,24m2; Gồm 375 lô đất ở liền kề và biệt thự.

Hiện trạng: Khu đất đấu giá lần này đã được bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

2. Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích: Đất ở đô thị, xây dựng nhà ở theo quy hoạch và thiết kế đô thị được duyệt.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn giao đất: Theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt không quá 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định, lâu dài.

3. Hình thức đấu giá:

- Đấu gía trọn gói toàn bộ diện tích đất ở là (375 lô đất Biệt thự và liền kề) đã được phê duyệt giá khởi điểm trong mặt bằng quy hoạch.

4. Giá khởi điểm để đấu giá:

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích 57.908,24m2; Gồm 375 lô đất ở liền kề và biệt thự tại MBQH số 3241/QĐ-UBND ngày 07/6/2013, phường Đông Hải là: 434.311.800.000 đồng.    

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

UBND thành phố giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố xem xét, đề xuất, lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp có đủ điều kiện:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có đội ngũ đấu giá viên năng lực, kinh nghiệm và uy tín;

- Thỏa thuận thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Thanh Hóa công bố.

6. Tổ chức đấu giá được UBND thành phố lựa chọn:

Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu.

Địa chỉ: Số 76, Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

Điện thoại liên hệ: 02.373.711.456

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước đăng ký tham gia đấu giá:

          - Thời gian xem tài sản, tham khảo và mua hồ sơ: Từ ngày 02/01 đến hết ngày 19/01/2018 (trong giờ hành chính).

          - Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 02/01 đến hết ngày 19/01/2018 (trong giờ hành chính).

          - Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 02 ngày 18 và 19/01/2018 (trong giờ hành chính).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Bắt đầu từ 08 giờ ngày 22/01/2018

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá:  Tại trụ sở Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu.​​​