Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Đoàn công tác của Thành ủy làm việc với xã Thiệu Dương

10 tháng năm 2017     666 lượt xem
    
Sáng ngày 9/5/2017, Đoàn công tác của Thành ủy do đồng chí Nguyễn Như Huệ - Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Thiệu Dương
 
Đ/c Nguyễn Như Huệ - Phó Bí thư Thành ủy và đo​àn công tác làm việc với xã Thiệu Dương

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, tốc độ gia tăng giá trị sản xuất của xã Thiệu Dương ước đạt 10%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30 triệu đồng/ người/năm. Các hoạt động kinh doanh và dịch vụ thương mại trên địa bàn xã phát triển mạnh. Số hộ kinh doanh dịch vụ ngày càng nhiều, các mặt hàng phục vụ phong phú, đa dạng, dịch vụ buôn bán cung cấp hoa quả phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân thành phố đã phát huy được thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương.  Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, giao lưu hàng hóa được mở rộng, một số doanh nghiệp trong cụm công nghiệp hoạt động có hiệu quả, thu hút được nhiều lao động địa phương, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân trong xã.  

Công tác quản lý đô thị, quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường.  Trong quí 1 năm 2017, xã Thiệu Dương cũng đã tập trung chỉ đạo khắc phục những khó khăn do thời tiết bất thường làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, duy trì tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ phát động ra quân và ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Năm 2017, xã Thiệu Dương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ,tập trung tăng tốc độ phát triển kinh tế, hoàn thiện xây dựng các công trình trọng điểm, phấn đấu đưa xã trở thành phường trước năm 2018.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của Thành ủy đã tham gia đóng góp ý kiến cho xã Thiệu Dương trong vấn đề sản xuất nông nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà xã Thiệu Dương đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị xã Thiệu Dương cần bổ sung, hoàn thiện đề án xây dựng phường gắn với rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra và xây dựng kế hoạch, phân công triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Tiếp tục phát huy nội lực trong nhân dân để phát triển kinh tế, trọng tâm là công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Sản xuất nông nghiệp sạch, xây dựng được thương hiệu riêng mang tính đặc trưng. Tiếp tục xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện đề án từ xã chuyển thành phường theo mục tiêu đề ra. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. Quản lý tốt công tác quy hoạch, đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, xã cũng cần tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn của các phòng, ban, chuyên môn thành phố khai thác có hiệu quả các mặt bằng quy hoạch, vận hành khu công nghiệp hoạt động có hiệu quả, đồng thời kêu gọi đầu tư, quản lý khai thác tốt di tích lịch sử văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

Đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố Thanh Hóa