Skip Ribbon Commands
Skip to main content

  Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất (điều chỉnh nội dung của thông báo số 11,12,13,14 ngày 20/4/2018)

27 tháng tư 2018     510 lượt xem
    
Do điều chỉnh tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Trung tâm phát triển quỹ đất thông báo đến các tổ chức, cá nhân thông báo mới nhất (điều chỉnh nội dung của thông báo số 11,12,13,14)...
1. Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dân cư xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 11965/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 (Thông báo số 103/TB-TTPTQĐTP ngày 26/4/2018 thay thế Thông báo số 11/TB-TTPTQĐTP 20/4/2018).

2. Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất 03 mặt bằng: MBQH số 3260/QĐ-UBND, MBQH số 3261/QĐ-UBND, MBQH số 3262/QĐ-UBND ngày 25/4/2015 thuộc xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa (Thông báo số 104/TB-TTPTQĐTP ngày 26/4/2018 thay thếThông báosố 12/TB-TTPTQĐTP ngày 20 tháng 4 năm 2018).

3. Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dân cư xã Hoằng An​h, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 8191/QĐ-UBND, ngày 29/10/2013. (Thông báo số 105/TB-TTPTQĐTP ngày 26/4/2018 thay thế Thông báosố 13/TB-TTPTQĐTP ngày 20 tháng 4 năm 2018).

4. Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thanh Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dân cư Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa thuộc MBQH số 6275/QĐ-UBND, ngày 9/11/2012. (Thông báo số 106/TB-TTPTQĐTP ngày 26/4/2018 thay thế Thông báosố 14/TB-TTPTQĐTP ngày 20 tháng 4 năm 2018).

Trân trọng thông báo!​