Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa làm việc với Lãnh đạo xã Đông Lĩnh

9 tháng sáu 2018     426 lượt xem
    
Ngày 08/6/2018,  đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị thành phố đã có buổi làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã Đông lĩnh về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới của xã Đông Lĩnh giai đoạn 2011- 2020.
Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Lãnh đạo xã Đông Lĩnh đã báo cáo với đoàn Lãnh đạo thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế- Xã hội, Quốc phòng- An ninh 6 tháng đầu năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Những kết quả đạt được và các tiêu chí còn vướng mắc khó khăn trong triển khai thực hiện.

 


Đồng chí Ngô Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới 

xã Đông Lĩnh trình bày báo cáo tại Hội nghị

 

Sau khi nghe báo cáo, Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố đã tham gia nhiều ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại, đưa ra các giải pháp sát đúng với thực tế, phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí chưa đạt được như: Tổ chức đấu thầu, xây dựng và khai thác kinh doanh chợ Đông Lĩnh; xây dựng, chỉnh trang, bổ sung cơ sở vật chất trường học; động viên nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế đảm bảo đạt trên 85%; công tác vệ sinh môi trường và An toàn vệ sinh thực phẩm phải được quan tâm đúng mức; Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức giao nhiệm vụ, vận động đảng viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia và thực hện tốt các phong trào: Xóa đói giảm nghèo, vệ sinh môi trường, xây dựng "Đô thị văn minh- Công dân thân thiện" gắn với phát triển kinh tế và an sinh xã hội; phấn đấu xã Đông Lĩnh đạt các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trong năm 2018.

 

Tin, ảnh: Hà Binh