Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất MB 8861 phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa

10 tháng năm 2018     243 lượt xem
    
Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại MB 8861 phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa gồm những nội dung sau:
TB01.JPG
TB01.1.JPG