Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 UBND thành phố Thanh hóa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Trung tâm hành chính công

29 tháng mười hai 2017     623 lượt xem
    
Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Trung tâm hành chính công; Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm hành chính công thành phố Thanh Hóa.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bá Tải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh hóa; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Vũ Đức Kính, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban nhân dân thành phố; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc, công chức phụ trách  Trung tâm một cửa các phường, xã.


 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã thông qua các Quyết định thành lập Trung tâm hành chính công thành phố; Quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm hành chính công thành phố; Quyết định biệt phái các công chức, viên chức và quyết định cử hợp đồng lao động đến công tác tại Trung tâm hành chính công thành phố; Trung tâm hành chính công thành phố là tổ chức hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố có chức năng là đầu mối tập trung để thực hiện việc tiếp nhân, tư vấn, hướng dẫn, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định. Chịu sự chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa.

 

Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban nhân dân thành phố trao quyết định cho 

Lãnh đạo Trung tâm hành chính công thành phố.

 

Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban nhân dân thành phố phát biểu giao nhiệm vụ 

cho Trung tâm hành chính công thành phố.Đồng chí Nguyễn Trọng Kiên, Giám đốc Trung tâm hành chính công thành phố 

phát biểu nhận nhiệm vụ.

 


Tin, ảnh: Hà Binh