Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố về phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2018

25 tháng một 2018     522 lượt xem
    
Ngày 24/01/2018, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2018.

Toàn cảnh Hộ​i nghị

 

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Tư Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ; Nguyễn Như Huệ, Phó Bí thư Thành ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Các đồng chí  Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng các phòng, ban, đơn vị đoàn thể thành phố; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã đã tham dự kỳ họp.

 


Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố 

phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thông qua dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2018

 


Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày 

dự thảo Kế hoạch của UBND thành phố

 

Sau khi nghe dự thảo kế hoạch của UBND thành phố, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề lớn mà nhân dân thành phố quan tâm đó là: Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường; vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chỉ tiêu thành lập mới doanh nghiệp, tỉ lệ giảm nghèo ở các xã, phường; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng đô thị văn minh, xây dựng Nông thôn mới v.v.

 


Đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND 

thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận công tác xây dựng Kế hoạch hành động của UBND thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết HĐND thành phố về nhiệm vụ phát triển Kinh tế- Xã hội năm 2018; Đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở bám sát kế hoạch của UBND thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng phòng, ban, đơn vị, phường, xã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, xây dựng thành phố Thanh Hóa đạt đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới vào năm 2019./.

                                                                                            

 

Tin, ảnh: Hà Binh