Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Công khai danh sách dự xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên mầm non và danh sách dự kiến trúng tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2017-2018

22 tháng năm 2018     495 lượt xem
    
UBND thành phố thông báo công khai Công khai danh sách dự xét tuyển lao động hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2017-2018 và công khai danh sách dự kiến trúng tuyển hợp đồng giáo viên mầm non năm học 2017-2018:1. CÔNG KHAI DANH SÁCH DỰ XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018
Điểm ưu tiên tính đến ngày 31/5/2018 - Thời điểm kết thúc năm học 2017-2018
(Kèm theo công văn số           /PGDĐT-MN ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Trưởng phòng GD&ĐT)2. ​CÔNG KHAI DANH SÁCH DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN MẦM NON NĂM HỌC 2017-2018
Điểm ưu tiên tính đến ngày 31/5/2018 - Thời điểm kết thúc năm học 2017-2018
(Kèm theo công văn số           /PGDĐT-MN ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Trưởng phòng GD&ĐT)