Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Thông báo về việc tiếp nhận giáo viên trong biên chế về dạy học tại các trường học tại thành phố Thanh Hóa

30 tháng tám 2018     322 lượt xem
    
Thông báo về việc tiếp nhận giáo viên trong biên chế về dạy học tại các trường Tiểu học, THCS và Trung tâm GDTX công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, năm học 2018 - 2019.