Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 UBND thành phố: Công bố đường dây nóng về an toàn vệ sinh thực phẩm

10 tháng mười một 2017     409 lượt xem
    
Thực hiện Nghị quyết số 04 -NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;
Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của Ủy ban  nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU; Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 25/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Kế hoạch số 999/KH-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố v​ề việc thực hiện Chương trình hành động  số 34-CTr/TU ngày 25/10/2016 V/v thực hiện Nghị quyết số 04 -NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thiết lập Đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, của các tổ chức về các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp là hàng giả, hàng kém chất lượng, việc sử dụng chất cấm trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, sản xuất kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, các mặt hàng giải khát, ăn uống.... kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của thành phố Thanh Hóa.

Số điện thoại đường dây nóng:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

 

1

Văn phòng điều phối về VSATTP thành phố

Văn phòng Điều phối VSATTP đặt tại phòng Kinh tế thành phố

 

02373.710.507

 

2

 

Lê Trọng Thụ

Phó chủ tịch UBND thành phố - Kiêm Chánh văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố

 

0913.313.549

 

3

 

Lê Xuân Vinh

Trưởng phòng Kinh tế - Kiêm phó Chánh văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố

 

0913.373.611

 

4

 

Lê Văn Hùng

Trưởng phòng Y tế - Kiêm phó Chánh văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố

 

0912.275.099

Địa chỉ gmail: vpattptp@gmail.com

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hoá yêu cầu:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, Đài truyền thanh truyền hình TP Thanh Hóa tổ chức thông tin, tuyên truyền và công bố rộng rãi về đường dây nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin cho thành phố Thanh Hóa.

- Các phường, xã thiết lập và công bố đường dây nóng của địa phương, gửi công bố đường dây nóng về UBND thành phố ( qua văn phòng điều phối về VSATTP thành phố và địa chỉ gmail: vpattptp@gmail.com) chậm nhất vào ngày 16/11/2017./.