Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    
04 giải pháp tháo gỡ vướng mắc về chính sách đầu tư xây dựng

(31/08/2018)

Chính phủ ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng..
Chi tiết >>
Hướng dẫn tiêu chí xác định hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg

(30/08/2018)

Bộ LĐ-TB&XH ban hành Công văn 3401/LĐTBXH-VPQGGN hướng dẫn thực hiện tiêu chí Hộ nghèo tại Quyết định 691/QĐ-TTg về tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020..
Chi tiết >>
Hướng dẫn chuyển giao tài sản thuộc sở hữu toàn dân

(29/08/2018)

Ngày 05/7/2018, BTC ban hành Thông tư 57/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 29/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân (SHTD) về tài sản, xử lý tài sản được xác lập quyền SHTD..
Chi tiết >>
Đơn giản thủ tục cấp GXN đủ ĐKKD phòng cháy, chữa cháy

(28/08/2018)

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03 về đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) thuộc trách nhiệm của Bộ Công an..
Chi tiết >>
Danh sách xã, phường đạt chuẩn và không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

(24/08/2018)

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa công bố danh sách các xã, phường trên địa bàn thành phố đạt chuẩn và không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017..
Chi tiết >>
Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

(09/08/2018)

Thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án như sau:.
Chi tiết >>
Ý nghĩa, nội dung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện

(07/08/2018)

Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09-6-2018..
Chi tiết >>
Đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu

(23/07/2018)

Ngày 20/6/2018, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 08/2018/TT-BTP về hướng dẫn đăng ký, cung cấp thông tin, hợp đồng và trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (gọi là Trung tâm Đăng ký). Theo đó:.
Chi tiết >>
Điểm nổi bật về Luật an ninh mạng

(12/07/2018)

Sáng ngày 12/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng với 86,86% đại biểu đống ý thông qua, có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2019..
Chi tiết >>
    
    Thời tiết...
    Thời tiết Thành Phố Thanh Hóa
    loading...