Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

4 tháng bảy 2018     39 lượt xem
    
Báo cáo 652/BC-UBND vv Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018
Thực hiện Quyết định số 4821/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc giao dự toán thu NSNN, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa;

Nghị quyết số 224/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hoá khoá XXI, kỳ họp thứ 4 về  Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Thanh Hóa năm 2018;

Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2018.