Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    
Báo cáo Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018

(25/09/2018)

Báo cáo số: 962/BC-UBND ngày 24/9/2018 về Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2018.
Chi tiết >>
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của UBND thành phố

(31/07/2018)

Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ban hành Quyết định số: 6329/QĐ-UBND, ngày 31/07/2018 V/v Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của UBND thành phố.
Chi tiết >>
Báo cáo ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018

(04/07/2018)

Báo cáo 652/BC-UBND vv Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018.
Chi tiết >>
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018

(28/12/2017)

Quyết định số 12578/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018.
Chi tiết >>
    
    Thời tiết...
    Thời tiết Thành Phố Thanh Hóa
    loading...