Skip Ribbon Commands
Skip to main content

    Thống kê chuyên mục hỏi đáp

  • Tổng số câu hỏi: 6560
  • Tổng số câu hỏi chưa duyệt: 69
  • Tổng số câu hỏi đã duyệt: 6491
  • Tổng số câu hỏi chưa trả lời: 128
  • Tổng số câu hỏi đã trả lời: 6432

Môi trường

Kinh tế

Dì tôi vay tôi 10 triệu bằng cách mượn 1 đàn organ đi cầm cố, trong vòng 10 ngày nếu không lấy được tôi sẽ mất đàn. Nhưng đến nay đã mấy tháng mà dì tôi vẫn không trả được tiền hoặc đàn cho tôi mặc dù đã hẹn trả. Đến nay dì tôi vẫn tiếp tục đi vay tiền để tiêu, không chịu có phương án giải quyết nợ nần với tôi. Vậy tôi có thể kiện dì tôi về tội chiếm đoạt tài sản không?

Xây dựng

Giải phóng MB & TĐC

Lĩnh vực khác