Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    
  • Hiệu lực:
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2016
Thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 25/10/2016 của BCH Đảng bộ thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ-TU ngày 18/8/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
Số ký hiệu 999/KH-UBND ngày 28/11/2016 Ngày ban hành 28/11/2016
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 28/11/2016
Lĩnh vực
  • Xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chủ tịch UBND thành phố Chủ tịch Đào Trọng Quy
Tình trạng hiệu lực:
File đính kèm: 999kh.pdf