Skip Ribbon Commands
Skip to main content
    
  • Hiệu lực:
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2016
Thực hiện chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện NQ số 05-NQ/TU
Số ký hiệu 1000/KH-UBND ngày 28/11/2016 Ngày ban hành 28/11/2016
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 28/11/2016
Lĩnh vực
  • Đất đai
  • Xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chủ tịch UBND thành phố Chủ tịch Đào Trọng Quy
Tình trạng hiệu lực:
File đính kèm: 1000kh.PDF