Tin nổi bật

Chủ tịch UBND thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết ở KDC Tân Lê

Chiều ngày 10/11/2019, đồng chí lê Anh Xuân – Tỉnh ủy viên, phó Bí thư phụ trách Đảng bộ thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cùng Đoàn công tác thành phố đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Tân Lê xã Đông Tân.

Chủ tịch UBND thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết ở KDC Tân LêChủ tịch UBND thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết ở KDC Tân Lê
Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 17/11/2019
Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất MBQH 11968Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất MBQH 11968
Báo cáo Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2019Báo cáo Ước thực hiện thu chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2019