Thông Tin Dự Án

Ngày 18/10/2018 15:13:10

 Cấp Giấy CNQSD đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

lệ phí và nhận giấy CNQSD đất.III- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc (khoản 2, 3, điều 139 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai).  IV- Lệ phí: - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng          - Trích lục bản đồ: 10.000 đồng          - Trích sao hồ sơ địa chính: 10.000 đồngQui định tại điểm 2 Mục I Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của  Bộ Tài chính. 

Thông Tin Dự Án

Đăng lúc: 18/10/2018 15:13:10 (GMT+7)

 Cấp Giấy CNQSD đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất

lệ phí và nhận giấy CNQSD đất.III- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc (khoản 2, 3, điều 139 Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai).  IV- Lệ phí: - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng          - Trích lục bản đồ: 10.000 đồng          - Trích sao hồ sơ địa chính: 10.000 đồngQui định tại điểm 2 Mục I Thông tư số 93/2002/TT-BTC ngày 21/10/2002 của  Bộ Tài chính. 

Các tin khác