Thông báo: Lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất dự án Khu khai thác quỹ đất hai đường vành đai Đông Tây tại khu TĐC Đông Vệ II, p. Đông Vệ, TPTH.

Đăng lúc: 21/01/2020 18:23:25 (GMT+7)

Trung tâm PTQĐ TPTH Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất DA: Khu khai thác quỹ đất hai đường vành đai Đông Tây tại khu TĐC Đông Vệ II, p. Đông Vệ, TPTH