Thông báo số 151/TB-TTPTQD: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất tại MBQH 3241

Đăng lúc: 08/08/2019 00:00:00 (GMT+7)

về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dịch vụ thương mại, văn phòng và dân cư thuộc khu đô thị Đông Hương TPTH thuộc MbQH 3241/QĐ-UBND ngày 07/6/2013

Từ khóa bài viết: