Qui hoạch chi tiết khu du lịch văn hoá Hàm Rồng

Ngày 20/10/2018 11:48:17

Qui hoạch chi tiết Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 842/QĐ - UB ngày 19/4/2000 Qui hoạch chi tiết Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 842/QĐ - UB ngày 19/4/2000

 . Mục tiêu chung

Xây dựng khu du lịch văn hoá Hàm Rồng với tính chất du lịch sinh thái cảnh quan, du lịch văn hoá lịch sử, du lịch nhân văn, du lịch cắm trại - vui chơi giải trí - thể dục thể thao.
2. Địa điểm, phạm vi qui hoạch

* Địa điểm:

- Nằm ở phía Bắc thành phố Thanh hoá cách trung tâm thành phố Thanh Hoá 3 km với nhiều những di tích văn hoá lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: làng cổ Đông Sơn, cầu Hàm Rồng, núi Ngọc, sông Mã, động Tiên Sơn, động Long Quang, hồ Kim Qui...

* Phạm vi qui hoạch:

- Ranh giới: Phía Bắc giáp xã Đông Cương; Phía Nam giáp đường sắt xuyên Việt; Phía Đông giáp sông Mã; Phía Tây giáp đường vào xã Đông Cương

* Qui mô diện tích:                                                 568,7 ha
3. Các khu chức năng                                   Tổng diện tích:  568,7 ha

* Khu Trung tâm                                              Diện tích:     10,26 ha

- Gồm các công trình: Thương mại, dịch vụ, bưu điện, ngân hàng, siêu thị, khách sạn,nhà hàng, cung văn hoá, trung tâm điều hành phục vụ du khách...

* Khu du lịch khảo cổ                                       Diện tích:     5,6 ha

- Là khu vực tìm thấy trống đồng Đông Sơn, giáp bờ sông Mã, có âu thuyền

* Khu biệt thự cao cấp                                     Diện tích:     3,92 ha

- Là nơi tập trung những biệt thự cao cấp phục vụ du khách nằm giáp bờ sông Mã

* Khu vui chơi giải trí                                        Diện tích:     66,53 ha

- Trung tâm là hồ Kim Qui, là nơi vui chơi giải trí với các trò chơi đân tộc, trò chơi nước,  thể dục thể thao, ...

* Khu cắm trại                                                  Diện tích:     1,5 ha

- Nằm bên cạnh núi Cuộc, dành cho thanh thiếu niên vui hè, thi cắm trại hoặc các cuộc picnic.

* Khu du lịch văn hoá các dân tộc Thanh hoá   Diện tích:     3,5 ha

- Nằm bên hồ Kim Qui, gồm các công trình nhà nghỉ, khu ẩm thực mô phỏng  theo phong cách của các dân tộc đang sinh sống tại Thanh hoá.

* Khu du lịch lâm viên, vườn thực vật                Diện tích:     226 ha

- Là khu vực trồng tất cả các loại cây bản địa Thanh hoá nhằm phục vụ nhu cầu   nghỉ dưỡng sinh thái của du khách

* Khu du lịch thắng cảnh

- Là khu vực danh thắng phục vụ nhu cầu vãn cảnh như: đồi Quyết thắng, đồi C4, hang Mắt Rồng, núi Ngọc, động Tiên Long...

* Hệ thống cáp treo

- Là phương tiện giúp du khách đi từ khu này sang khu khác, ngắm toàn cảnh khu du lịch.

4.  Tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng                     517.611 triệu đồng 

*  Các công trình kiến trúc:                                    331.442  triệu đồng

            -  Khu trung tâm:                                       105.138  triệu đồng

            -  Khu vui chơi giải trí:                                  15.836  triệu đồng

            -  Khu văn hoá các dân tộc:                         25.783  triệu đồng

            -  Khu hồ Kim Qui và các C.T quanh hồ:     99.900  triệu đồng

            -  Khu du lịch Khảo cổ:                               13.115  triệu đồng

            -  Khu biệt thự:                                            23.720  triệu đồng

            -  Khu cắm trại:                                             3.100  triệu đồng

            -  Các công trình phụ trợ khác:                     44.850  triệu đồng

*  Các công trình hạ tầng kỹ thuật:                          101.507  triệu đồng

            -  Thoát nước mưa:                                        5.836  triệu đồng

            -  Cấp nước:                                                  5.500  triệu đồng

            -  Thoát nước:                                                1.740  triệu đồng

            -  Giao thông:                                               38.012  triệu đồng

            -  Cây xanh:                                                    9.193  triệu đồng

            -  Điện:                                                         15.458  triệu đồng

            -  San nền tiêu thuỷ:                                       25.768 triệu đồng

*  Hệ thống cáp treo:                                                 48.678 triệu đồng

*  Các công việc chuẩn bị đầu tư:                               35.984 triệu đồng
5.  Hình thức đầu tư

Nhà nước lập qui hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở khu du lịch. Các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư kinh doanh khai thác.

Đối tượng tham gia đầu tư: Tất cả mọi đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước đều được phép đầu tư vào khu du lịch theo đúng qui hoạch đã được duyệt và được hưởng chế độ ưu đãi theo qui chế riêng dành cho khu du lịch.

6. Cơ quan quản lý dự án

UBND Thành phố Thanh Hoá

Địa chỉ: 27 - Trần Phú - Thành phố Thanh Hoá

Điện thoại:  (0373) 857855       Fax    : (0373) 853392

Qui hoạch chi tiết khu du lịch văn hoá Hàm Rồng

Đăng lúc: 20/10/2018 11:48:17 (GMT+7)

Qui hoạch chi tiết Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 842/QĐ - UB ngày 19/4/2000 Qui hoạch chi tiết Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt tại Quyết định số 842/QĐ - UB ngày 19/4/2000

 . Mục tiêu chung

Xây dựng khu du lịch văn hoá Hàm Rồng với tính chất du lịch sinh thái cảnh quan, du lịch văn hoá lịch sử, du lịch nhân văn, du lịch cắm trại - vui chơi giải trí - thể dục thể thao.
2. Địa điểm, phạm vi qui hoạch

* Địa điểm:

- Nằm ở phía Bắc thành phố Thanh hoá cách trung tâm thành phố Thanh Hoá 3 km với nhiều những di tích văn hoá lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: làng cổ Đông Sơn, cầu Hàm Rồng, núi Ngọc, sông Mã, động Tiên Sơn, động Long Quang, hồ Kim Qui...

* Phạm vi qui hoạch:

- Ranh giới: Phía Bắc giáp xã Đông Cương; Phía Nam giáp đường sắt xuyên Việt; Phía Đông giáp sông Mã; Phía Tây giáp đường vào xã Đông Cương

* Qui mô diện tích:                                                 568,7 ha
3. Các khu chức năng                                   Tổng diện tích:  568,7 ha

* Khu Trung tâm                                              Diện tích:     10,26 ha

- Gồm các công trình: Thương mại, dịch vụ, bưu điện, ngân hàng, siêu thị, khách sạn,nhà hàng, cung văn hoá, trung tâm điều hành phục vụ du khách...

* Khu du lịch khảo cổ                                       Diện tích:     5,6 ha

- Là khu vực tìm thấy trống đồng Đông Sơn, giáp bờ sông Mã, có âu thuyền

* Khu biệt thự cao cấp                                     Diện tích:     3,92 ha

- Là nơi tập trung những biệt thự cao cấp phục vụ du khách nằm giáp bờ sông Mã

* Khu vui chơi giải trí                                        Diện tích:     66,53 ha

- Trung tâm là hồ Kim Qui, là nơi vui chơi giải trí với các trò chơi đân tộc, trò chơi nước,  thể dục thể thao, ...

* Khu cắm trại                                                  Diện tích:     1,5 ha

- Nằm bên cạnh núi Cuộc, dành cho thanh thiếu niên vui hè, thi cắm trại hoặc các cuộc picnic.

* Khu du lịch văn hoá các dân tộc Thanh hoá   Diện tích:     3,5 ha

- Nằm bên hồ Kim Qui, gồm các công trình nhà nghỉ, khu ẩm thực mô phỏng  theo phong cách của các dân tộc đang sinh sống tại Thanh hoá.

* Khu du lịch lâm viên, vườn thực vật                Diện tích:     226 ha

- Là khu vực trồng tất cả các loại cây bản địa Thanh hoá nhằm phục vụ nhu cầu   nghỉ dưỡng sinh thái của du khách

* Khu du lịch thắng cảnh

- Là khu vực danh thắng phục vụ nhu cầu vãn cảnh như: đồi Quyết thắng, đồi C4, hang Mắt Rồng, núi Ngọc, động Tiên Long...

* Hệ thống cáp treo

- Là phương tiện giúp du khách đi từ khu này sang khu khác, ngắm toàn cảnh khu du lịch.

4.  Tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng                     517.611 triệu đồng 

*  Các công trình kiến trúc:                                    331.442  triệu đồng

            -  Khu trung tâm:                                       105.138  triệu đồng

            -  Khu vui chơi giải trí:                                  15.836  triệu đồng

            -  Khu văn hoá các dân tộc:                         25.783  triệu đồng

            -  Khu hồ Kim Qui và các C.T quanh hồ:     99.900  triệu đồng

            -  Khu du lịch Khảo cổ:                               13.115  triệu đồng

            -  Khu biệt thự:                                            23.720  triệu đồng

            -  Khu cắm trại:                                             3.100  triệu đồng

            -  Các công trình phụ trợ khác:                     44.850  triệu đồng

*  Các công trình hạ tầng kỹ thuật:                          101.507  triệu đồng

            -  Thoát nước mưa:                                        5.836  triệu đồng

            -  Cấp nước:                                                  5.500  triệu đồng

            -  Thoát nước:                                                1.740  triệu đồng

            -  Giao thông:                                               38.012  triệu đồng

            -  Cây xanh:                                                    9.193  triệu đồng

            -  Điện:                                                         15.458  triệu đồng

            -  San nền tiêu thuỷ:                                       25.768 triệu đồng

*  Hệ thống cáp treo:                                                 48.678 triệu đồng

*  Các công việc chuẩn bị đầu tư:                               35.984 triệu đồng
5.  Hình thức đầu tư

Nhà nước lập qui hoạch và đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở khu du lịch. Các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư kinh doanh khai thác.

Đối tượng tham gia đầu tư: Tất cả mọi đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước đều được phép đầu tư vào khu du lịch theo đúng qui hoạch đã được duyệt và được hưởng chế độ ưu đãi theo qui chế riêng dành cho khu du lịch.

6. Cơ quan quản lý dự án

UBND Thành phố Thanh Hoá

Địa chỉ: 27 - Trần Phú - Thành phố Thanh Hoá

Điện thoại:  (0373) 857855       Fax    : (0373) 853392