Trường Mầm non Ba Đình

Ngày 18/10/2018 10:57:06

Địa chỉ: 64 - đường Hàn Thuyên, thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: 037.850.915

 Trường Mầm non Ba Đình được thành lập năm 1975. Buổi đầu trường mới có 4 lớp (gần 2 lớp mẫu giáo, 2 lớp vỡ lòng) với tổng số trẻ 100 cháu; gồm 4 giáo viên.
 

 Giới thiệu chung

 

Tên trường: Trường Mầm non Ba Đình

 

Địa chỉ: 64 - đường Hàn Thuyên, thành phố Thanh Hoá.

 

Điện thoại: 037.850.915

 

* Một số thành tích nổi bật và lịch sử phát triển:

 

- Trường Mầm non Ba Đình được thành lập năm 1975. Buổi đầu trường mới có 4 lớp (gần 2 lớp mẫu giáo, 2 lớp vỡ lòng) với tổng số trẻ 100 cháu; gồm 4 giáo viên.

 

Đến nay trường xây dựng khu nhà 2 tầng khang trang thoáng mát, gồm 10 nhóm lớp (gần 8 lớp mẫu giáo, 2 nhóm trẻ), tổng số cháu là 350 cháu có 31 cán bộ giáo viên. 100% số trẻ được tổ chức ăn ngủ tại trường.

 

Trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng với số giáo viên giỏi khá đông. Giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố. Tính đến thời điểm này là 12 đ/c giáo viên giỏi cấp tỉnh; 4 đ/c giáo viên giỏi cấp thành phố.

 

Về chất lượng giáo dục và chăm sóc các cháu từng bước được nâng lên rõ rệt.

 

Trí tuệ: Khá giỏi đạt 95%; TB đạt 5%

 

Bé khoẻ - bé ngoan đạt 98%.

 

Kênh A đạt 98%

 

Kênh B đạt 2%.

 

- Trường liên tục đạt trường tiên tiến cấp tỉnh.

 

- Công đoàn: đạt Công đoàn xuất sắc.

 

- Chi bộ: đạt Ch bộ trong sạch vững mạnh; Trường được nhận nhiều bằng khen:

 

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

+ Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

+ Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Thanh Hoá.

 

Đặc biệt năm học 2003-2004 trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

 

* Qui mô:

 

1. Số cán bộ giáo viên: 31 đ/c

 

2. Số lớp: 10 nhóm lớp.

 

Số trẻ: 350 cháu.

 

3. Hằng năm số trẻ 5-6 tuổi đều được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi, đủ điều kiện vào lớp 1 ở trường Tiểu học.

 

4. Cơ sở vật chất:

 

Trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho cô và trẻ thực hiện

 
 

 

 

 

Trường Mầm non Ba Đình

Đăng lúc: 18/10/2018 10:57:06 (GMT+7)

Địa chỉ: 64 - đường Hàn Thuyên, thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: 037.850.915

 Trường Mầm non Ba Đình được thành lập năm 1975. Buổi đầu trường mới có 4 lớp (gần 2 lớp mẫu giáo, 2 lớp vỡ lòng) với tổng số trẻ 100 cháu; gồm 4 giáo viên.
 

 Giới thiệu chung

 

Tên trường: Trường Mầm non Ba Đình

 

Địa chỉ: 64 - đường Hàn Thuyên, thành phố Thanh Hoá.

 

Điện thoại: 037.850.915

 

* Một số thành tích nổi bật và lịch sử phát triển:

 

- Trường Mầm non Ba Đình được thành lập năm 1975. Buổi đầu trường mới có 4 lớp (gần 2 lớp mẫu giáo, 2 lớp vỡ lòng) với tổng số trẻ 100 cháu; gồm 4 giáo viên.

 

Đến nay trường xây dựng khu nhà 2 tầng khang trang thoáng mát, gồm 10 nhóm lớp (gần 8 lớp mẫu giáo, 2 nhóm trẻ), tổng số cháu là 350 cháu có 31 cán bộ giáo viên. 100% số trẻ được tổ chức ăn ngủ tại trường.

 

Trường có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng với số giáo viên giỏi khá đông. Giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố. Tính đến thời điểm này là 12 đ/c giáo viên giỏi cấp tỉnh; 4 đ/c giáo viên giỏi cấp thành phố.

 

Về chất lượng giáo dục và chăm sóc các cháu từng bước được nâng lên rõ rệt.

 

Trí tuệ: Khá giỏi đạt 95%; TB đạt 5%

 

Bé khoẻ - bé ngoan đạt 98%.

 

Kênh A đạt 98%

 

Kênh B đạt 2%.

 

- Trường liên tục đạt trường tiên tiến cấp tỉnh.

 

- Công đoàn: đạt Công đoàn xuất sắc.

 

- Chi bộ: đạt Ch bộ trong sạch vững mạnh; Trường được nhận nhiều bằng khen:

 

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

+ Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

+ Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

 

+ Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Thành phố Thanh Hoá.

 

Đặc biệt năm học 2003-2004 trường vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

 

* Qui mô:

 

1. Số cán bộ giáo viên: 31 đ/c

 

2. Số lớp: 10 nhóm lớp.

 

Số trẻ: 350 cháu.

 

3. Hằng năm số trẻ 5-6 tuổi đều được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo 5-6 tuổi, đủ điều kiện vào lớp 1 ở trường Tiểu học.

 

4. Cơ sở vật chất:

 

Trường có đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho cô và trẻ thực hiện