Trường Mầm non Đông Cương

Ngày 18/10/2018 10:57:00

Địa chỉ: Đông Cương - TP. Thanh Hoá; Điện thoại: 961425

 Trường mầm non Đông Cương nằm ở phía Bắc Thành phố được thành lập từ năm 1972. Lúc đó trường có 2 lớp mẫu giáo và 3 lớp vỡ lòng nằm rải rác ở 3 làng.
 

 I.Giới thiệu chung

 

1. Tên trường:   TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG CƯƠNG

 

2. Thành lập trường        : Ngày 08 tháng 09 năm 1995

 

3. Địa chỉ                : Đông Cương - TP. Thanh Hoá

 

4. Điện thoại          : 961425

 

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

Trường mầm non Đông Cương nằm ở phía Bắc Thành phố được thành lập từ năm 1972. Lúc đó trường có 2 lớp mẫu giáo và 3 lớp vỡ lòng nằm rải rác ở 3 làng.

 

Thời kỳ này hiệu trưởng là bà Lê Thị Cúc làm Hiệu trưởng

 

- Năm 1976 - 1977 do cơ chế thay đổi lớp vỡ lòng xác lập chung với tiểu học, mẫu giáo tách ra lúc này do bà Lê Thị Hồng làm hiệu trưởng.

 

- Từ năm 1978 -> nay: Bà Trần Thị Gái làm hiệu trưởng.

 

Mặc dù nhà trường còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn song nhà trường luôn cố gắng vươn lên là lá cờ đầu của huyện Đông Sơn. Trong giai đoạn này trường có những bước phát triển rõ nét về đội ngũ giáo viên toàn trường có 7 cô qua trình độ sơ cấp. Đội ngũ giáo viên luôn phấn đấu đạt giáo viên giỏi cấp trường 60-70% giáo viên giỏi cấp huyện có 3 cô.

 

- Đến tháng 8/1995: Được UBND Huyện Đông Sơn cấp con dấu có tên là trường Mầm non Đông Cương.

 

- Đến tháng 1/1996: Trường được xác nhập về thành phố. Do nhu cầu của các bậc phụ huynh học sinh mong muốn con em mình đến tuổi ra trường lớp học nên xã Đông Cương đã quy định mở thêm 2 lớp mẫu giáo và 1 nhóm trẻ và cơ sở vật chất của nhà trường còn nghèo nàn.

 

Năm 1996 nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, lãnh đạo Phòng GD.TP cũng đã hỗ trợ kinh phí cùng với sự đóng góp của cha mẹ để mua sắm trang thiết bị cho nhà trường phục vụ các cháu.

 

- Năm 1998 đến nay: Bà Trần Thị Gái vẫn giữ chức vụ Hiệu trưởng.

 

- Năm 1998 công đoàn được thành lập do đồng chí Lê Thị Dương làm chủ tịch công đoàn.

 

- Năm 2003 nhà trường được bổ nhiệm thêm 2 phó hiệu trưởng là Nguyễn Thị Hiền và Lê Thị Dương. Đội ngũ cán bộ giáo viên hiện nay có 19 đồng chí (trong đó có 3 biên chế và 16 hợp đồng). Trình độ cao đẳng có 3 đồng chí, 4 đ/c đang theo học đại học, còn lại là trung cấp.

 

Số nhóm lớp: Có 6 lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ. Hàng năm nhà trường tiếp nhận 230 - 250 cháu.

 

- Chi bộ nhà trường được thành lập năm 2005 có 4 đ/c. Và đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

- Trong các nhiệm kỳ trên tổ chức công đoàn luôn phối hợp với chính quyền để chỉ đạo giám sát, động viên kịp thời đến từng đoàn viên để hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhà trường giao. Ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm đến quyền lợi, chế độ cho đoàn viên và có kế hoạch hoạt động phong phú về các ngày hội, ngày lễ như: 20/10, 20/11, 8/3 và thăm hỏi động viên Đoàn viên tạo dựng khối đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần tương thân tương ái. Chính vì vậy mà tổ chức công đoàn nhà trường ngày một lớn mạnh, chất lượng toàn diện của nhà trường được nâng lên rõ rệt.

 

Trên đây nhà trường báo cáo một số nét chính về sự hình thành và phát triển của trường.

 

Một số thành tích nổi bật nhà trường.

 

- Chi bộ nhà trường luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh được Đảng uỷ xã Đông Cương tặng giấy khen.

 

- Nhà trường từ năm 2001 đến nay liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thành phố, được UBND Thành phố tặng giấy khen.

 

- Công đoàn nhà trường từ năm 1998 đến nay liên tục đạt công đoàn vững mạnh. Được công đoàn ngành tặng giấy khen.

 

- Chi đoàn thanh niên: Liên tục đạt chi đoàn vững mạnh, được chi đoàn thành phố tặng giấy khen.

 

III. QUY MÔ

 

1. Tổng số cán bộ giáo viên : 19 cô

 

2. Tổng số nhóm - lớp           : 9

 

Trong đó:   + Nhóm trẻ                    : 3 nhóm

 

+ Lớp mẫu giáo  : 6 lớp

 

3. Tổng số cháu                     : 230 cháu

 

Trong đó : Nhà trẻ                           : 50 cháu.

 

4. Cơ sở vật chất:         + Nhà cấp 4: Có 9 phòng học

 

+ Sân chơi : 3

 

+ Công trình vệ sinh : 3

Trường Mầm non Đông Cương

Đăng lúc: 18/10/2018 10:57:00 (GMT+7)

Địa chỉ: Đông Cương - TP. Thanh Hoá; Điện thoại: 961425

 Trường mầm non Đông Cương nằm ở phía Bắc Thành phố được thành lập từ năm 1972. Lúc đó trường có 2 lớp mẫu giáo và 3 lớp vỡ lòng nằm rải rác ở 3 làng.
 

 I.Giới thiệu chung

 

1. Tên trường:   TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG CƯƠNG

 

2. Thành lập trường        : Ngày 08 tháng 09 năm 1995

 

3. Địa chỉ                : Đông Cương - TP. Thanh Hoá

 

4. Điện thoại          : 961425

 

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

Trường mầm non Đông Cương nằm ở phía Bắc Thành phố được thành lập từ năm 1972. Lúc đó trường có 2 lớp mẫu giáo và 3 lớp vỡ lòng nằm rải rác ở 3 làng.

 

Thời kỳ này hiệu trưởng là bà Lê Thị Cúc làm Hiệu trưởng

 

- Năm 1976 - 1977 do cơ chế thay đổi lớp vỡ lòng xác lập chung với tiểu học, mẫu giáo tách ra lúc này do bà Lê Thị Hồng làm hiệu trưởng.

 

- Từ năm 1978 -> nay: Bà Trần Thị Gái làm hiệu trưởng.

 

Mặc dù nhà trường còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn song nhà trường luôn cố gắng vươn lên là lá cờ đầu của huyện Đông Sơn. Trong giai đoạn này trường có những bước phát triển rõ nét về đội ngũ giáo viên toàn trường có 7 cô qua trình độ sơ cấp. Đội ngũ giáo viên luôn phấn đấu đạt giáo viên giỏi cấp trường 60-70% giáo viên giỏi cấp huyện có 3 cô.

 

- Đến tháng 8/1995: Được UBND Huyện Đông Sơn cấp con dấu có tên là trường Mầm non Đông Cương.

 

- Đến tháng 1/1996: Trường được xác nhập về thành phố. Do nhu cầu của các bậc phụ huynh học sinh mong muốn con em mình đến tuổi ra trường lớp học nên xã Đông Cương đã quy định mở thêm 2 lớp mẫu giáo và 1 nhóm trẻ và cơ sở vật chất của nhà trường còn nghèo nàn.

 

Năm 1996 nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, lãnh đạo Phòng GD.TP cũng đã hỗ trợ kinh phí cùng với sự đóng góp của cha mẹ để mua sắm trang thiết bị cho nhà trường phục vụ các cháu.

 

- Năm 1998 đến nay: Bà Trần Thị Gái vẫn giữ chức vụ Hiệu trưởng.

 

- Năm 1998 công đoàn được thành lập do đồng chí Lê Thị Dương làm chủ tịch công đoàn.

 

- Năm 2003 nhà trường được bổ nhiệm thêm 2 phó hiệu trưởng là Nguyễn Thị Hiền và Lê Thị Dương. Đội ngũ cán bộ giáo viên hiện nay có 19 đồng chí (trong đó có 3 biên chế và 16 hợp đồng). Trình độ cao đẳng có 3 đồng chí, 4 đ/c đang theo học đại học, còn lại là trung cấp.

 

Số nhóm lớp: Có 6 lớp mẫu giáo và 3 nhóm trẻ. Hàng năm nhà trường tiếp nhận 230 - 250 cháu.

 

- Chi bộ nhà trường được thành lập năm 2005 có 4 đ/c. Và đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.

 

- Trong các nhiệm kỳ trên tổ chức công đoàn luôn phối hợp với chính quyền để chỉ đạo giám sát, động viên kịp thời đến từng đoàn viên để hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhà trường giao. Ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm đến quyền lợi, chế độ cho đoàn viên và có kế hoạch hoạt động phong phú về các ngày hội, ngày lễ như: 20/10, 20/11, 8/3 và thăm hỏi động viên Đoàn viên tạo dựng khối đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần tương thân tương ái. Chính vì vậy mà tổ chức công đoàn nhà trường ngày một lớn mạnh, chất lượng toàn diện của nhà trường được nâng lên rõ rệt.

 

Trên đây nhà trường báo cáo một số nét chính về sự hình thành và phát triển của trường.

 

Một số thành tích nổi bật nhà trường.

 

- Chi bộ nhà trường luôn đạt chi bộ trong sạch vững mạnh được Đảng uỷ xã Đông Cương tặng giấy khen.

 

- Nhà trường từ năm 2001 đến nay liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp thành phố, được UBND Thành phố tặng giấy khen.

 

- Công đoàn nhà trường từ năm 1998 đến nay liên tục đạt công đoàn vững mạnh. Được công đoàn ngành tặng giấy khen.

 

- Chi đoàn thanh niên: Liên tục đạt chi đoàn vững mạnh, được chi đoàn thành phố tặng giấy khen.

 

III. QUY MÔ

 

1. Tổng số cán bộ giáo viên : 19 cô

 

2. Tổng số nhóm - lớp           : 9

 

Trong đó:   + Nhóm trẻ                    : 3 nhóm

 

+ Lớp mẫu giáo  : 6 lớp

 

3. Tổng số cháu                     : 230 cháu

 

Trong đó : Nhà trẻ                           : 50 cháu.

 

4. Cơ sở vật chất:         + Nhà cấp 4: Có 9 phòng học

 

+ Sân chơi : 3

 

+ Công trình vệ sinh : 3