Trường Mầm non Đông Vệ

Ngày 18/10/2018 10:57:06

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sơn Phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 037.859963

 Trường Mầm Non Đông Vệ được thành lập tháng 11 năm 1993 trên cơ sở sát nhập quy hoạch mạng lưới các nhà nhóm trẻ và lớp mẫu giáo trên địa bàn phường Đông Vệ theo quyết định của UBND Thị Xã Thanh Hóa.

 I/ Giới thiệu chung:

1. Tên trường: Trường Mầm Non Đông Vệ

2. Thành lập năm 1993 theo quyết định số 872-UBTX

3. Địa chỉ: Đường Nguyễn Sơn Phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa

4. Điện thoại: 037.859963

II/ Một số thành tích nổi bật và lịch sử phát triển:

Trường Mầm Non Đông Vệ được thành lập tháng 11 năm 1993 trên cơ sở sát nhập quy hoạch mạng lưới các nhà nhóm trẻ và lớp mẫu giáo trên địa bàn phường Đông Vệ theo quyết định của UBND Thị Xã Thanh Hóa. Trung tâm trường chỉ gồm hai lớp học là nhà cấp 4 còn lại là các lớp học nằm rãi rác ở các thôn xóm và mới tổ chức bán trú được 70 cháu / 250 cháu. Số cán bộ giáo viên là 17 đồng chí

Đến năm 1997 trường được xây dựng cao tầng kiên cố diện tích 1500 m2 với 10 phòng học, văn phòng làm việc của ban giám hiệu và phòng chức năng, thu hút số cháu từ 300 đến 320 cháu đến trường và tổ chức bán trú được 100%

Mười ba năm liên tục đạt trường tiên tiến cấp Thành phố và cấp Tỉnh. Trường có chi bộ riêng và liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Hàng năm có giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh và cấp Thành phố: Cô giáo Nguyễn Thị Hằng được giám đốc sở giáo dục- đào tạo và chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen. Ban giám hiệu liên tục đạt chiến sỹ thi đua cấp Thành phố, Đồng chí Nguyễn Thị Loan hiệu trưởng nhà trường được giám đốc sở giáo dục - đào tạo và chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen.

Tập thể nhà trường luôn là một khối đoàn kết thống nhất và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

III/ Quy mô:

1. Số cán bộ giáo viên: 29

2. Số lớp học: 09 với tổng số học sinh 300 cháu, trong đó cháu 5 tuổi huy động ra lớp 120 cháu đạt 100% số cháu trong độ tuổi trên địa bàn phường

3. Cơ sở vật chất:

Nhà kiên cố cao tầng với 09 phòng học, 01 phòng chức năng, 02 phòng làm việc của ban giám hiệu, bếp nấu đảm bảo bếp một chiều, có sân chơi và đồ chơi ngoài trời, có đủ công trình phụ phục vụ cho sinh hoạt của trẻ hàng ngày, bàn ghế học sinh 160 bộ ( 160 bàn, 320 ghế trẻ). Hàng năm đều có kế hoạch sửa chữa và mua sắm mới trang thiết bị đồ dùng đủ phục vụ cho sinh hoạt chăm sóc giáo dục trẻ.

 

Trường Mầm non Đông Vệ

Đăng lúc: 18/10/2018 10:57:06 (GMT+7)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sơn Phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 037.859963

 Trường Mầm Non Đông Vệ được thành lập tháng 11 năm 1993 trên cơ sở sát nhập quy hoạch mạng lưới các nhà nhóm trẻ và lớp mẫu giáo trên địa bàn phường Đông Vệ theo quyết định của UBND Thị Xã Thanh Hóa.

 I/ Giới thiệu chung:

1. Tên trường: Trường Mầm Non Đông Vệ

2. Thành lập năm 1993 theo quyết định số 872-UBTX

3. Địa chỉ: Đường Nguyễn Sơn Phường Đông Vệ Thành phố Thanh Hóa

4. Điện thoại: 037.859963

II/ Một số thành tích nổi bật và lịch sử phát triển:

Trường Mầm Non Đông Vệ được thành lập tháng 11 năm 1993 trên cơ sở sát nhập quy hoạch mạng lưới các nhà nhóm trẻ và lớp mẫu giáo trên địa bàn phường Đông Vệ theo quyết định của UBND Thị Xã Thanh Hóa. Trung tâm trường chỉ gồm hai lớp học là nhà cấp 4 còn lại là các lớp học nằm rãi rác ở các thôn xóm và mới tổ chức bán trú được 70 cháu / 250 cháu. Số cán bộ giáo viên là 17 đồng chí

Đến năm 1997 trường được xây dựng cao tầng kiên cố diện tích 1500 m2 với 10 phòng học, văn phòng làm việc của ban giám hiệu và phòng chức năng, thu hút số cháu từ 300 đến 320 cháu đến trường và tổ chức bán trú được 100%

Mười ba năm liên tục đạt trường tiên tiến cấp Thành phố và cấp Tỉnh. Trường có chi bộ riêng và liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc.

Hàng năm có giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh và cấp Thành phố: Cô giáo Nguyễn Thị Hằng được giám đốc sở giáo dục- đào tạo và chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen. Ban giám hiệu liên tục đạt chiến sỹ thi đua cấp Thành phố, Đồng chí Nguyễn Thị Loan hiệu trưởng nhà trường được giám đốc sở giáo dục - đào tạo và chủ tịch UBND Tỉnh tặng bằng khen.

Tập thể nhà trường luôn là một khối đoàn kết thống nhất và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

III/ Quy mô:

1. Số cán bộ giáo viên: 29

2. Số lớp học: 09 với tổng số học sinh 300 cháu, trong đó cháu 5 tuổi huy động ra lớp 120 cháu đạt 100% số cháu trong độ tuổi trên địa bàn phường

3. Cơ sở vật chất:

Nhà kiên cố cao tầng với 09 phòng học, 01 phòng chức năng, 02 phòng làm việc của ban giám hiệu, bếp nấu đảm bảo bếp một chiều, có sân chơi và đồ chơi ngoài trời, có đủ công trình phụ phục vụ cho sinh hoạt của trẻ hàng ngày, bàn ghế học sinh 160 bộ ( 160 bàn, 320 ghế trẻ). Hàng năm đều có kế hoạch sửa chữa và mua sắm mới trang thiết bị đồ dùng đủ phục vụ cho sinh hoạt chăm sóc giáo dục trẻ.