Trường mầm non Quảng Thắng

Ngày 18/10/2018 10:57:00

Địa chỉ : Khu trung tâm ở xóm 4 - Thôn Vệ Yên - Xã Quảng Thắng - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại : 037.951.068.

 Trong những năm qua nhà trường luôn luôn phấn đấu hoàn thành công tác chuyên môn và làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

 I. Giới thiệu chung :

1. Tên trường : Trường mầm non Quảng Thắng.

Trường nằm ở phía Nam thành phố, tổng diện tích toàn trường 1.000m2, nhưng còn nằm rải rác ở 3 khu lẻ chưa tập trung về 1 điểm, cơ sở vật chất nhà trường còn khó khăn, chủ yếu là nhà cấp 4.

2. Năm thành lập : 1993.

3. Địa chỉ : Khu trung tâm ở xóm 4 - Thôn Vệ Yên - Xã Quảng Thắng - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá.

4. Điện thoại : 037.951.068.

II. Một số thành tích nổi bật và lịch sử phát triển.

Trong những năm qua nhà trường luôn luôn phấn đấu hoàn thành công tác chuyên môn và làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

III. Quy mô :

1. Số cán bộ trong trường : Tổng số 15 người

Ban giám hiệu         :         3 người

Giáo viên                 :         10  người

Kế toán                   :         1 người

Bảo vệ                    :         1 người.

2. Số lớp học sinh hiện tại :

Tổng số lớp             :         7

Tổng số học sinh : 100 cháu.

3. Cơ sở vật chất : 100% là nhà cấp 4.

IV. Cơ cấu tổ chức :

1. Ban giám hiệu :

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại trường

Nhà riêng

Phạm Thị Hằng

Hiệu trưởng

951. 068

758. 031

0912 104 328

Ngô Thị Hồng Lê

Hiệu phó

"

710.698

 

Nguyễn Thị Tấn

Hiệu phó

"

953.582

2. Công đoàn:

Họ và tên

Điện thoại NR

Điện thoại trường

Chức danh

Ngô Thị Hồng Lê

710.698

951.068

Chủ tịch công đoàn

3. Chi bộ:

Họ và tên

Điện thoại NR

Điện thoại trường

Chức danh

Phạm Thị Hằng

758.031

951.068

Bí thư chi bộ

Hiệu trưởng nhà trường

4. Các tổ bộ môn:

Tổ chuyên môn

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Số lượng cán bộ 10 giáo viên

Nguyễn Thị Lan

Tổ trưởng

951.068 (Trường)

952.954 (NR)


Trường mầm non Quảng Thắng

Đăng lúc: 18/10/2018 10:57:00 (GMT+7)

Địa chỉ : Khu trung tâm ở xóm 4 - Thôn Vệ Yên - Xã Quảng Thắng - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá. Điện thoại : 037.951.068.

 Trong những năm qua nhà trường luôn luôn phấn đấu hoàn thành công tác chuyên môn và làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

 I. Giới thiệu chung :

1. Tên trường : Trường mầm non Quảng Thắng.

Trường nằm ở phía Nam thành phố, tổng diện tích toàn trường 1.000m2, nhưng còn nằm rải rác ở 3 khu lẻ chưa tập trung về 1 điểm, cơ sở vật chất nhà trường còn khó khăn, chủ yếu là nhà cấp 4.

2. Năm thành lập : 1993.

3. Địa chỉ : Khu trung tâm ở xóm 4 - Thôn Vệ Yên - Xã Quảng Thắng - TP Thanh Hoá - Tỉnh Thanh Hoá.

4. Điện thoại : 037.951.068.

II. Một số thành tích nổi bật và lịch sử phát triển.

Trong những năm qua nhà trường luôn luôn phấn đấu hoàn thành công tác chuyên môn và làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

III. Quy mô :

1. Số cán bộ trong trường : Tổng số 15 người

Ban giám hiệu         :         3 người

Giáo viên                 :         10  người

Kế toán                   :         1 người

Bảo vệ                    :         1 người.

2. Số lớp học sinh hiện tại :

Tổng số lớp             :         7

Tổng số học sinh : 100 cháu.

3. Cơ sở vật chất : 100% là nhà cấp 4.

IV. Cơ cấu tổ chức :

1. Ban giám hiệu :

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại trường

Nhà riêng

Phạm Thị Hằng

Hiệu trưởng

951. 068

758. 031

0912 104 328

Ngô Thị Hồng Lê

Hiệu phó

"

710.698

 

Nguyễn Thị Tấn

Hiệu phó

"

953.582

2. Công đoàn:

Họ và tên

Điện thoại NR

Điện thoại trường

Chức danh

Ngô Thị Hồng Lê

710.698

951.068

Chủ tịch công đoàn

3. Chi bộ:

Họ và tên

Điện thoại NR

Điện thoại trường

Chức danh

Phạm Thị Hằng

758.031

951.068

Bí thư chi bộ

Hiệu trưởng nhà trường

4. Các tổ bộ môn:

Tổ chuyên môn

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Số lượng cán bộ 10 giáo viên

Nguyễn Thị Lan

Tổ trưởng

951.068 (Trường)

952.954 (NR)