Trường THPT DL Trường Thi

Ngày 18/10/2018 10:57:00

Trường THPT Trường Thi. Được thành lập : (Theo QĐ thành lập :1690 QĐ -TC/UB ngày 8/8/1997. (Nay được đổi thành tên THPT Trường Thi theo số 2800/QĐ –UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 ). Địa chỉ :81 Phường Trường Thi,Tp Thanh Hóa . Điện thoại số: 037.3723.977.

 I.Giới thiệu chung

 1.Tên trường:THPT Trường Thi

 2.Năm thành lập : (Theo QĐ thành lập :1690 QĐ -TC/UB  ngày 8/8/1997.

 (Nay được đổi thành  tên THPT Trường Thi  theo số 2800/QĐ –UBND  ngày  19 tháng 8 năm 2009 )

 3. Địa chỉ :81 Phường Trường Thi,Tp Thanh Hóa . Điện thoại số: 037.3723.977.

  II.Một số thành tích nổi bật và lich sử phát triển.

 Trường Trung học phổ thông Trần Xuân Soạn Thành phố Thanh Hóa được thành lập từ năm 1997 theo quyết định số : 1690/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức ban đầu của nhà trường là do một số cán bộ, các thầy cô giáo nghỉ chế độ và được Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Thanh Hóa bảo trợ. Cô Lê Thị Nga nguyên bí thư Đoàn tham gia chủ tịch danh dự, sau một thời gian, hoạt động nhà trường tương đối ổn định cô Nga xin từ chức và mọi công việc điều hành của Ban Giám hiệu, Hội đồng quản trị vẫn diễn ra bình thường

-Tháng 8 năm 2005 Hội đồng quản trị do thầy giáo Lê Ngọc Vinh làm chủ tịch và Hiệu trưởng nhà trường, tuổi cao, sức yếu xin nghỉ và được chuyển sang Hội đồng quản trị mới do cô giáo Nguyễn Thị Loan làm chủ tịch, thầy giáo Nguyễn Văn Biên làm Hiệu trưởng.

 - Học kỳ II năm học 2007 - 2008 nhà trường  chuyển địa điểm về 81 đườngTrường thi thuộc Phường Trường thi Thành phố Thanh Hóa và xây dựng 21 phòng học cao tầng, nhà Hiệu bộ khang trang, đẹp .

  Đầu năm học 2008 – 2009 Hội đồng quản trị họp và bầu ông Đào Ngọc Quyền làm chủ tịch, Thầy giáo Nguyễn Văn Biên tiếp tục làm Hiệu trưởng trường.

-Năm 2009-2010 do tuổi cao, sức yếu nên thầy Nguyễn Văn Biên xin nghỉ nhà trường đề xuất cô giáo Trịnh Thị Nga làm hiệu phó nhà trường .mọi công việc tiếp tục diễn ra bình thường

 III.Quy mô:

- Tổng số cán bộ ,giáo viên trong nhà trường: 44

- Số lớp: 9 lớp với 450 học sinh

- Cơ sở vật chất: Nhà cao tầng khang trang và đẹp ,tổng số phòng học là 21 phòng học, phòng học Vi tính 02; phòng bộ môn 03; phòng làm việc 06.....

Trường THPT DL Trường Thi

Đăng lúc: 18/10/2018 10:57:00 (GMT+7)

Trường THPT Trường Thi. Được thành lập : (Theo QĐ thành lập :1690 QĐ -TC/UB ngày 8/8/1997. (Nay được đổi thành tên THPT Trường Thi theo số 2800/QĐ –UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 ). Địa chỉ :81 Phường Trường Thi,Tp Thanh Hóa . Điện thoại số: 037.3723.977.

 I.Giới thiệu chung

 1.Tên trường:THPT Trường Thi

 2.Năm thành lập : (Theo QĐ thành lập :1690 QĐ -TC/UB  ngày 8/8/1997.

 (Nay được đổi thành  tên THPT Trường Thi  theo số 2800/QĐ –UBND  ngày  19 tháng 8 năm 2009 )

 3. Địa chỉ :81 Phường Trường Thi,Tp Thanh Hóa . Điện thoại số: 037.3723.977.

  II.Một số thành tích nổi bật và lich sử phát triển.

 Trường Trung học phổ thông Trần Xuân Soạn Thành phố Thanh Hóa được thành lập từ năm 1997 theo quyết định số : 1690/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân Tỉnh Thanh Hóa. Tổ chức ban đầu của nhà trường là do một số cán bộ, các thầy cô giáo nghỉ chế độ và được Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Thanh Hóa bảo trợ. Cô Lê Thị Nga nguyên bí thư Đoàn tham gia chủ tịch danh dự, sau một thời gian, hoạt động nhà trường tương đối ổn định cô Nga xin từ chức và mọi công việc điều hành của Ban Giám hiệu, Hội đồng quản trị vẫn diễn ra bình thường

-Tháng 8 năm 2005 Hội đồng quản trị do thầy giáo Lê Ngọc Vinh làm chủ tịch và Hiệu trưởng nhà trường, tuổi cao, sức yếu xin nghỉ và được chuyển sang Hội đồng quản trị mới do cô giáo Nguyễn Thị Loan làm chủ tịch, thầy giáo Nguyễn Văn Biên làm Hiệu trưởng.

 - Học kỳ II năm học 2007 - 2008 nhà trường  chuyển địa điểm về 81 đườngTrường thi thuộc Phường Trường thi Thành phố Thanh Hóa và xây dựng 21 phòng học cao tầng, nhà Hiệu bộ khang trang, đẹp .

  Đầu năm học 2008 – 2009 Hội đồng quản trị họp và bầu ông Đào Ngọc Quyền làm chủ tịch, Thầy giáo Nguyễn Văn Biên tiếp tục làm Hiệu trưởng trường.

-Năm 2009-2010 do tuổi cao, sức yếu nên thầy Nguyễn Văn Biên xin nghỉ nhà trường đề xuất cô giáo Trịnh Thị Nga làm hiệu phó nhà trường .mọi công việc tiếp tục diễn ra bình thường

 III.Quy mô:

- Tổng số cán bộ ,giáo viên trong nhà trường: 44

- Số lớp: 9 lớp với 450 học sinh

- Cơ sở vật chất: Nhà cao tầng khang trang và đẹp ,tổng số phòng học là 21 phòng học, phòng học Vi tính 02; phòng bộ môn 03; phòng làm việc 06.....