Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

Ngày 21/01/2019 16:51:33

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa

Danh sách cán bộ, công chức:
 

STT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ

Điện thoại

1

Tạ Hồng Lựu

Nam

Trưởng phòng

0913113568

2

Mạc Thị Ngọc

Nữ

Phó T.phòng

0916692266

3

Lê Thành Đồng

Nam

Phó T.phòng

0912395554

4

Lê Thị Thu Hà

Nữ

Phó T.phòng

0912947676

5

Lê Thị Mai

Nữ

Chuyên viên

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố

Đăng lúc: 21/01/2019 16:51:33 (GMT+7)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa

Danh sách cán bộ, công chức:
 

STT

Họ và tên

Giới tính

Chức vụ

Điện thoại

1

Tạ Hồng Lựu

Nam

Trưởng phòng

0913113568

2

Mạc Thị Ngọc

Nữ

Phó T.phòng

0916692266

3

Lê Thành Đồng

Nam

Phó T.phòng

0912395554

4

Lê Thị Thu Hà

Nữ

Phó T.phòng

0912947676

5

Lê Thị Mai

Nữ

Chuyên viên