Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố

Ngày 21/01/2019 16:51:33

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Danh sách cán bộ: 

STT

Họ tên

Chức vụ

Giới tính

Năm sinh

Điện thoại

1

Trần Thị Hương

Trưởng phòng

Nữ

10/05/1970

0915679559

2

Lê Thị Nguyệt Linh

Phó T. phòng

Nữ

2/11/1981

 

3

Hoàng Văn Tuấn

Phó T. phòng

Nam

12/03/1982

0914535379

4

Phạm Thị Thúy

Phó T. phòng

Nữ

 15/4/1984

 

5

Hoàng Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

Nữ

18/06/1982

0947243082

6

Nguyễn Thị Thu

Chuyên viên

Nữ

1/04/1985

0988967856

7

Trịnh Thị Thu Hằng

Chuyên viên

Nữ

9/12/1988

 

8

Nguyễn Thị Oanh

Kế toán

Nữ

20/2/1979

 

 

Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố

Đăng lúc: 21/01/2019 16:51:33 (GMT+7)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Danh sách cán bộ: 

STT

Họ tên

Chức vụ

Giới tính

Năm sinh

Điện thoại

1

Trần Thị Hương

Trưởng phòng

Nữ

10/05/1970

0915679559

2

Lê Thị Nguyệt Linh

Phó T. phòng

Nữ

2/11/1981

 

3

Hoàng Văn Tuấn

Phó T. phòng

Nam

12/03/1982

0914535379

4

Phạm Thị Thúy

Phó T. phòng

Nữ

 15/4/1984

 

5

Hoàng Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

Nữ

18/06/1982

0947243082

6

Nguyễn Thị Thu

Chuyên viên

Nữ

1/04/1985

0988967856

7

Trịnh Thị Thu Hằng

Chuyên viên

Nữ

9/12/1988

 

8

Nguyễn Thị Oanh

Kế toán

Nữ

20/2/1979