Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố

Ngày 21/01/2019 16:51:33

Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, p. Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Danh sách cán bộ: 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Năm sinh

Số điện thoại

1

Trần Thị Hương

Trưởng phòng

1970

0915679559

2

Lê Thị Nguyệt Linh

Phó T. phòng

1981

 

3

Hoàng Văn Tuấn

Phó T. phòng

1982

0914535379

4

Hoàng Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

1982

0947243082

5

Nguyễn Thị Thu

Chuyên viên

1985

0988967856

6

 

Chuyên viên

 

 

7

Nguyễn Thị Oanh

Kế toán

1979

 

 

Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố

Đăng lúc: 21/01/2019 16:51:33 (GMT+7)

Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, p. Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Danh sách cán bộ: 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Năm sinh

Số điện thoại

1

Trần Thị Hương

Trưởng phòng

1970

0915679559

2

Lê Thị Nguyệt Linh

Phó T. phòng

1981

 

3

Hoàng Văn Tuấn

Phó T. phòng

1982

0914535379

4

Hoàng Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

1982

0947243082

5

Nguyễn Thị Thu

Chuyên viên

1985

0988967856

6

 

Chuyên viên

 

 

7

Nguyễn Thị Oanh

Kế toán

1979