Phòng Quản lý đô thị thành phố

Ngày 21/01/2019 16:51:33

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng, nhiệm vụ:

          + Vị trí, chức năng của phòng Quản lý Đô thị.

          Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, các công trình kỹ thuật hạ tầng, giao thông, công chính, bưu chính, viễn thông, cấp thoát nước trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các sở chuyên ngành thuộc UBND tỉnh.

          + Nhiệm vụ được giao.

  - Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý nhà ở.

-  Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

-  Tham mưu cho UBND thành phố chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị theo quy định của UBND thành phố, Sở quản lý chuyên ngành và UBND tỉnh.

  - Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện  công tác quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phường, xã trong thực hiện công tác quản lý đô thị theo kế hoạch, quy hoạch và quy định của cơ quan có thẩm quyền;

-  Tham mưu cho UBND thành phố quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý đô thị theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của Nhà nước; tham mưu cho UBND thành phố tổ chức công bố quy hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý  theo quy hoạch được duyệt.

 -  Tham mưu cho UBND thành phố phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý đô thị  theo thẩm quyền, tổ chức theo dõi và giám sát việc triển khai thực hiện theo đúng đồ án được duyệt; phối hợp cùng các phòng, ban liên quan nghiệm thu, quyết toán các công trình thuộc trách nhiệm của UBND thành phố.

- Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo Đội kiểm tra Qui tắc đô thị thành phố, UBND phường, xã kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm qui hoạch xây dựng trong lĩnh vực đô thị theo qui định của Nhà nước.

- Tham gia vào Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hoá.

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các phường, xã tham mưu cho UBND thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về xây dựng theo thẩm quyền.

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác do UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao.

b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu:

Đồng chí: Lê Đức Thao

+ Địa chỉ, điện thoại, Fax, Email, Web site của đơn vị:

          2. Danh sách cán bộ: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Lê Đức Thao

Trưởng phòng

0903436056

 

2

Lê Xuân Hòa

P.Trưởng phòng

0903.222.797

 

4

Nguyễn Văn Lưu

P.Trưởng phòng

0904.010.183

 

5

Hà Đình Anh

P.Trưởng phòng

0914.802.005

 

6

Ng. Thị Hương Nga

Chuyên viên

0902.262.252

 

7

Trịnh Anh Nhân

Chuyên viên

0915.018.557

 

8

Kim Duy Anh

Chuyên viên

0915.109.831

 

9

Đỗ Công Liêm

LĐHĐ

0936.210.468

 

10

Hồ Bá Cường

LĐHĐ

0904.512.858

 

11

Nguyễn Anh Đức

LĐHĐ

0983.278.085

 

12

Trần Anh Tuấn

LĐHĐ

0943.418.191

 

13

Mai Văn Tuấn

LĐHĐ

0914.774.040

 

14

Nguyễn Thanh Xuân

LĐHĐ

091.909.5188

 

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

1. Thành tích nổi bật:Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày tháng năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành.

2004

Bằng khen

QĐ 2745/QĐ-UBND ngày 04/10/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2004

2009

Bằng khen

QĐ 1779/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2009

2011

Tập thể lao động xuất sắc

QĐSố 1851/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhân tập thể lao động xuất sắc

2011

Giấy khen

QĐ số 860/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận thành tích xuất sắc trong công tác soạn thảo văn bản và ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2005-2011.

2011

Giấy khen

QĐ số 2125/QĐ-UBND ngày 09/6/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận thành tích xuất sắc trong đợt điều động tham gia công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố năm 2011

2011

Giấy khen

QĐ số 1596/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lụt bão năm 2011

2013

Giấy khen

Đề nghị UBND Tỉnh công nhận tập thể lao đông xuất sắc

 

2. Thành tích những năm gần đây:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của phòng.

- Hoàn thành hồ sơ UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết phân khu tỷ lệ 1/2000 gồm 15 khu Đô thị và các phân khu số 4,6,11,14,15,18.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Chính phủ về việc mở rộng địa giới hành chính; hoàn thành việc mở rộng, đưa 19 phường, xã mới sáp nhập về thành phố từ 01/7/2012, tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 06 xã đáp ứng tiêu chuẩn lên phường.

- Tháo dỡ lều quán, bán bình trên đất công.

- Phối hợp kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nâng cao chất lượng kỹ thuật công trình xây dựng, Chấn chỉnh công tác quản lý  chất lượng công trình xây dựng của các Chủ đầu tư, chống thất thoát vốn đầu tư XDCB.

- Tham mưu thẩm định các đồ án quy hoạch 1/500, một số MBQH xen cư ở các phường, xã phục vụ khai thác quỹ đất; tham mưu trình phê duyệt quy định quản lý quy hoạch ở một số mặt bằng quy hoạch, thẩm định trình phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch nhiều dự án.

- Thẩm định khối lượng tài sản, vật kiến trúc cho các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án: Đại lộ Nam Sông Mã, Dự án Tiêu úng Đông Sơn, dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố,  Đại lộ Lê Lợi kéo dài, đường Ngã Ba Voi đi Sầm Sơn, Dự án xây dựng cầu Nguyệt Viên, khu đô thị sông Hạc … đảm bảo thời gian hoàn thành theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố.

- Tham mưu thẩm định, thẩm định điều chỉnh TKBVTC và dự toán các công trình, dự án thuộc do UBND thành phố làm chủ đầu tư đảm bảo chất lượng kỹ thuật và thời gian yêu cầu, qua đó phát hiện nhiều sai sót của các đơn vị tư vấn về kỹ thuật cũng như về dự toán, đạ được hiệu quả và tiết kiệm ngân sách đầu tư

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Nhiệm vụ và kết quả đạt được từ 2010 đến nay:

1. Công tác quy hoạch:

- Đôn đốc các đơn vị đấy nhanh hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch phân khu 1/2000 của 19 phường, xã mới sáp nhập về thành phố và đã trình duyệt các quy hoạch phân khu: Quảng Hưng, Đông Cương đã được tỉnh phê duyệt và các quy hoạch chi tiết với diện tích 400 ha, điều chỉnh một số  quy hoạch chi tiết khác như: MBQH khu trung tâm văn hóa tỉnh; MBQH khu dân cư thương mại Đông Hương, MBQH khu nước mắm Thanh Hương, Khu cụm chợ Đông Hương, khu dân cư Nam chợ Quảng Thắng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các dự án và khai thác quỹ đất.

- Tham mưu xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, các quy định trong quản lý quy hoạch đối với các mặt bằng quy hoạch được duyệt; xây dựng quy chế quản lý công viên, khuôn viên, phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thành phố đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Chính phủ về việc mở rộng địa giới hành chính; hoàn thành việc mở rộng, đưa 19 phường, xã mới sáp nhập về thành phố từ 01/7/2012, tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 06 xã đáp ứng tiêu chuẩn lên phường.

- Thỏa thuận địa điểm , tham vấn ý kiến cho các đơn vị; tham mưu xin chủ trương lập quy hoạch 1/500

- Tham vấn ý kiến chuyên môn cho các mặt bằng quy hoạch chi tiêt tỷ lệ 1/500.

- Khảo sát địa điểm đặt xe gom rác cho 19 đơn vị phường, xã mới.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Tham mưu trình phê duyệt quy hoạch 1/500 trên địa bàn thành phố, báo gồm các quy hoạch xây dựng các đơn vị, doanh nghiệp, các mặt bằng dân cư đô thị và các mặt bằng tái định cư phục vụ cho các dự án trọng điểm của thành phố cũng như của tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, thời gian yêu cầu.

- Tổ chức kiểm tra trên các  mặt bằng quy hoạch khu dân cư và Tái định cư trên địa bàn, kiểm tra các công viên, khuôn viên, các khu văn hóa – thể thao, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh và xử lý những vi phạm trong quy hoạch.

- Tham gia lựa chọn địa điểm và tham mưu phê duyệt các mặt bằng quy hoạch nhà văn hóa phố, thôn.

- Tham mưu quy hoạch các điểm rửa xe trên địa bàn, quy hoạch mạng lưới điện, thông tin.

- Tham mưu cho Chủ tịch nhiều văn bản liên quan đến quản lý quy hoạch và xin chủ trương lập quy hoạch.

2. Công tác quản lý và thực hiện đầu tư.

- Tham gia cùng Sở Xây dựng kiểm tra nhiều công trình trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức nhiều đợt kiểm tra chất lượng công trình, qua đó đã phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm trong đầu tư.

- Tham mưu cho Chủ tịch nhiều văn bản hướng dẫn quản lý và thực hiện đầu tư.

- Tham mưu hướng dẫn về trình tự lập dự án đầu tư và những hướng dẫn trong việc thiết kế, thẩm định đồ án đặc biệt là trong khâu khảo sát và tận dụng vật liệu đất trong san lấp.

- Đôn đốc các chủ đầu tư đang triển khai các công trình thi công trên địa bàn thành phố có biện pháp thi công, tiến độ thi công hợp lý để đảm bảo an toàn về giao thông, vệ sinh môi trường.

- Đôn đốc tiến độ đầu tư thực hiện quản lý chất lượng các dự án khác theo đúng quy định hiện hành.

- Tham mưu thẩm định, thẩm định điều chỉnh TKBVTC và dự toán các công trình, dự án thuộc do UBND thành phố làm chủ đầu tư đảm bảo chất lượng kỹ thuật và thời gian yêu cầu, qua đó phát hiện nhiều sai sót của các đơn vị tư vấn về kỹ thuật cũng như về dự toán, đạ được hiệu quả và tiết kiệm ngân sách đầu tư

- Thẩm định khối lượng GPMB các dự án: dự án phát triển toàn diện thành phố, dự án Tiêu úng Đông Sơn, DA ven sông Hạc, Đại lộ Nam Sông Mã, Dự án đền thờ Bà mẹ Việt nam anh hùng, DA đường Voi đi Sầm Sơn, Dự án khu thương mại và dân cư Đông Hải, Dự án xây dựng cầu Nguyệt Viên… đảm bảo tiến độ kịp thời.

- Phối hợp với phòng Tài chính - kế hoạch kiểm tra rà soát để cắt giảm chi phí đầu tư hạ tầng một số mặt bằng chưa tổ chức đấu giá đất.

- Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện một số báo cáo chuyên ngành gửi Sở Xây dựng,  Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

- Tham gia đoàn giám sát của HĐND thành phố; tham gia giải quyết một số đơn kiến nghị của công dân liên quan đến chức năng của phòng.

- Tham gia và làm việc với các đoàn thanh tra liên quan đến kết luận thanh tra.

- Tham gia cùng HĐND thành phố kiểm tra giám sát về đầu tư xây dựng và lập kế hoạch kiểm tra các công trình xây dựng.

- Tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo các chủ dự án thực hiện về quản lý đầu tư xây dựng công trình

3. Công tác quản lý trật tự đô thị:

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các Ban quản lý dự án, UBND các phường, xã về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

- Tham mưu sắp xếp việc kinh doanh trên vỉa hè hợp lý.

- Tham mưu lập kế hoạch kiểm tra và trực tiếp kiểm tra cùng với đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố; UBND các phường, xã xử lý những hành vi vi phạm  theo Quyết định 6263, Quyết định 16 của UBND thành phố, ra quân triển khai thực hiện chỉ thị 04, 08, 09 của Ban thường vụ Thành ủy, Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND thành phố.

- Tham mưu quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

- Tập trung cho công tác quản lý trật tự đô thị, tập trung kiểm tra trật tự đường phố, cấp phép xây dựng, xây dựng quản lý nhà văn hóa và các công trình văn hóa thể thao do phường, xã quản lý.

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, giám sát đối với các hộ sản xuất kinh doanh. Đôn đốc UBND phường, xã,  đội KTQT đô thị kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh vi phạm trật tự đô thị.

- Tổ chức kiểm tra việc cấp phép xây dựng và xây dựng sau phép trên toàn thành phố.

- Kiểm tra, làm việc trực tiếp với lãnh đạo các phường về công tác trật tự đô thị, triển khai quan điểm chỉ đạo của thường trực và đề nghị lãnh đạo các phường xã phải có thái độ kiên quyết trong việc xử lý các hộ vi phạm về trật tự đường phố.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện giao ban công tác quản lý đô thị định kỳ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đôn đốc các phường, xã triển khai thực hiện công văn số 172/UBND-QLĐT ngày 02/2/2012 của UBND thành phố về việc lập lại trật tự đô thị

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kết luận giao ban công tác quản lý đô thị hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; tăng cường công tác kiểm tra quản lý, giám sát đối với các hộ sản xuất kinh doanh. Đôn đốc UBND phường, xã,  đội KTQT đô thị kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh vi phạm, đặc biệt các hộ kinh doanh rửa xe trên vỉa hè, lòng đường.

- Phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố khảo sát khối lượng vật liệu, đất đá thải xây dựng cần phải bốc xúc vận chuyển trên các địa bàn phường, xã.

- Phối hợp với UBND các phường xã, kiểm tra, thay thế, sửa chữa các nắp đan ga hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông của nhân dân.

- Đôn đốc, chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp với các phường, xã để giải tỏa, duy trì công tác trật tự đô thị tại các điểm nóng trên quốc lộ 1A, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trong dựng rạp cưới, rạp tang trên thành phố.

- Kiểm tra rà soát, tổng hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố hướng dẫn quy định các tuyến đường được làm rạp cưới, rạp tang xuống lòng đường.

2. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai, thực hiện tại đơn vị:

a. Công tác quy hoạch:

-  Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý quy hoạch.

-  Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt các quy định quản lý quy hoạch theo các mặt bằng quy hoạch được phê duyệt, quy chế quản lý cây xanh.

-  Tham mưu thẩm định các đồ án quy hoạch theo nhiệm vụ được giao.

-  Tham vấn địa điểm cho các tổ chức, cá nhân xin đầu tư.

-  Triến khai thực hiện chương trình kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.

-  Phối hợp hoàn thành đề án lên đô thị loại 1.

b.    Công tác quản lý đầu tư xây dựng:

-  Tăng cường công tác kiếm tra chất lượng, tiến độ các dự án.

-  Thẩm định TKBVTC và dự toán, thẩm định khối lượng bồi thường GPMB các dự án đảm bảo tiến độ.

-  Tham mưu cho UBND thành phố đầu tư phát triển và chỉnh trang đô thị đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1.

-  Phối hợp với phòng Tài chính - kế hoạch thành phố rà soát các công trình để có kế hoạch đầu tư năm 2015

c. Công tác trật tự đô thị:

-  Phối hợp đội quy tắc thành phố, UBND các phường xã tăng cường kiểm tra cấp phép xây dựng, trật tự đường phố thực hiện chương trình đô thị văn minh, công dân thân thiện. 

-  Tham mưa cho UBND thành phố xây dựng đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả quán lý trật tự đô thị.

-  Tham mưu cho UBND thành phổ về việc sắp xếp chợ cóc, đỗ xe, biển báo đảm bảo trật tự, an toàn đô thị.

Tham mưu cho UBND thành phố sơ kết công tác tháo dỡ lều quán, bán bình, công trình xây dựng lấn chiếm đất công.

Phòng Quản lý đô thị thành phố

Đăng lúc: 21/01/2019 16:51:33 (GMT+7)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Chức năng, nhiệm vụ, thông tin liên hệ:

a. Chức năng, nhiệm vụ:

          + Vị trí, chức năng của phòng Quản lý Đô thị.

          Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, nhà ở và công sở, vật liệu xây dựng, các công trình kỹ thuật hạ tầng, giao thông, công chính, bưu chính, viễn thông, cấp thoát nước trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật;

Chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của UBND thành phố, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các sở chuyên ngành thuộc UBND tỉnh.

          + Nhiệm vụ được giao.

  - Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý nhà ở.

-  Tham mưu cho UBND thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

-  Tham mưu cho UBND thành phố chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý đô thị theo quy định của UBND thành phố, Sở quản lý chuyên ngành và UBND tỉnh.

  - Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện  công tác quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố; xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phường, xã trong thực hiện công tác quản lý đô thị theo kế hoạch, quy hoạch và quy định của cơ quan có thẩm quyền;

-  Tham mưu cho UBND thành phố quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý đô thị theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và quy định của Nhà nước; tham mưu cho UBND thành phố tổ chức công bố quy hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, quản lý  theo quy hoạch được duyệt.

 -  Tham mưu cho UBND thành phố phê duyệt và cấp giấy phép xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý đô thị  theo thẩm quyền, tổ chức theo dõi và giám sát việc triển khai thực hiện theo đúng đồ án được duyệt; phối hợp cùng các phòng, ban liên quan nghiệm thu, quyết toán các công trình thuộc trách nhiệm của UBND thành phố.

- Tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo Đội kiểm tra Qui tắc đô thị thành phố, UBND phường, xã kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm qui hoạch xây dựng trong lĩnh vực đô thị theo qui định của Nhà nước.

- Tham gia vào Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn thành phố Thanh Hoá.

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, các phường, xã tham mưu cho UBND thành phố giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về xây dựng theo thẩm quyền.

- Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất khác do UBND và Chủ tịch UBND thành phố giao.

b. Thông tin liên hệ:

+ Họ và tên người đứng đầu:

Đồng chí: Lê Đức Thao

+ Địa chỉ, điện thoại, Fax, Email, Web site của đơn vị:

          2. Danh sách cán bộ: 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Email

1

Lê Đức Thao

Trưởng phòng

0903436056

 

2

Lê Xuân Hòa

P.Trưởng phòng

0903.222.797

 

4

Nguyễn Văn Lưu

P.Trưởng phòng

0904.010.183

 

5

Hà Đình Anh

P.Trưởng phòng

0914.802.005

 

6

Ng. Thị Hương Nga

Chuyên viên

0902.262.252

 

7

Trịnh Anh Nhân

Chuyên viên

0915.018.557

 

8

Kim Duy Anh

Chuyên viên

0915.109.831

 

9

Đỗ Công Liêm

LĐHĐ

0936.210.468

 

10

Hồ Bá Cường

LĐHĐ

0904.512.858

 

11

Nguyễn Anh Đức

LĐHĐ

0983.278.085

 

12

Trần Anh Tuấn

LĐHĐ

0943.418.191

 

13

Mai Văn Tuấn

LĐHĐ

0914.774.040

 

14

Nguyễn Thanh Xuân

LĐHĐ

091.909.5188

 

II. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

1. Thành tích nổi bật:Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày tháng năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành.

2004

Bằng khen

QĐ 2745/QĐ-UBND ngày 04/10/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2004

2009

Bằng khen

QĐ 1779/QĐ-UBND ngày 27/5/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2009

2011

Tập thể lao động xuất sắc

QĐSố 1851/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhân tập thể lao động xuất sắc

2011

Giấy khen

QĐ số 860/QĐ-UBND ngày 07/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận thành tích xuất sắc trong công tác soạn thảo văn bản và ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2005-2011.

2011

Giấy khen

QĐ số 2125/QĐ-UBND ngày 09/6/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận thành tích xuất sắc trong đợt điều động tham gia công tác GPMB các dự án trên địa bàn thành phố năm 2011

2011

Giấy khen

QĐ số 1596/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công nhận thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống lụt bão năm 2011

2013

Giấy khen

Đề nghị UBND Tỉnh công nhận tập thể lao đông xuất sắc

 

2. Thành tích những năm gần đây:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của phòng.

- Hoàn thành hồ sơ UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết phân khu tỷ lệ 1/2000 gồm 15 khu Đô thị và các phân khu số 4,6,11,14,15,18.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Chính phủ về việc mở rộng địa giới hành chính; hoàn thành việc mở rộng, đưa 19 phường, xã mới sáp nhập về thành phố từ 01/7/2012, tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 06 xã đáp ứng tiêu chuẩn lên phường.

- Tháo dỡ lều quán, bán bình trên đất công.

- Phối hợp kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng, nâng cao chất lượng kỹ thuật công trình xây dựng, Chấn chỉnh công tác quản lý  chất lượng công trình xây dựng của các Chủ đầu tư, chống thất thoát vốn đầu tư XDCB.

- Tham mưu thẩm định các đồ án quy hoạch 1/500, một số MBQH xen cư ở các phường, xã phục vụ khai thác quỹ đất; tham mưu trình phê duyệt quy định quản lý quy hoạch ở một số mặt bằng quy hoạch, thẩm định trình phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập quy hoạch nhiều dự án.

- Thẩm định khối lượng tài sản, vật kiến trúc cho các hộ bị ảnh hưởng bởi các dự án: Đại lộ Nam Sông Mã, Dự án Tiêu úng Đông Sơn, dự án phát triển toàn diện kinh tế - xã hội thành phố,  Đại lộ Lê Lợi kéo dài, đường Ngã Ba Voi đi Sầm Sơn, Dự án xây dựng cầu Nguyệt Viên, khu đô thị sông Hạc … đảm bảo thời gian hoàn thành theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố.

- Tham mưu thẩm định, thẩm định điều chỉnh TKBVTC và dự toán các công trình, dự án thuộc do UBND thành phố làm chủ đầu tư đảm bảo chất lượng kỹ thuật và thời gian yêu cầu, qua đó phát hiện nhiều sai sót của các đơn vị tư vấn về kỹ thuật cũng như về dự toán, đạ được hiệu quả và tiết kiệm ngân sách đầu tư

III. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Nhiệm vụ và kết quả đạt được từ 2010 đến nay:

1. Công tác quy hoạch:

- Đôn đốc các đơn vị đấy nhanh hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch phân khu 1/2000 của 19 phường, xã mới sáp nhập về thành phố và đã trình duyệt các quy hoạch phân khu: Quảng Hưng, Đông Cương đã được tỉnh phê duyệt và các quy hoạch chi tiết với diện tích 400 ha, điều chỉnh một số  quy hoạch chi tiết khác như: MBQH khu trung tâm văn hóa tỉnh; MBQH khu dân cư thương mại Đông Hương, MBQH khu nước mắm Thanh Hương, Khu cụm chợ Đông Hương, khu dân cư Nam chợ Quảng Thắng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các dự án và khai thác quỹ đất.

- Tham mưu xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, các quy định trong quản lý quy hoạch đối với các mặt bằng quy hoạch được duyệt; xây dựng quy chế quản lý công viên, khuôn viên, phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc thành phố đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 05 của Chính phủ về việc mở rộng địa giới hành chính; hoàn thành việc mở rộng, đưa 19 phường, xã mới sáp nhập về thành phố từ 01/7/2012, tham mưu cho UBND thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 06 xã đáp ứng tiêu chuẩn lên phường.

- Thỏa thuận địa điểm , tham vấn ý kiến cho các đơn vị; tham mưu xin chủ trương lập quy hoạch 1/500

- Tham vấn ý kiến chuyên môn cho các mặt bằng quy hoạch chi tiêt tỷ lệ 1/500.

- Khảo sát địa điểm đặt xe gom rác cho 19 đơn vị phường, xã mới.

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Tham mưu trình phê duyệt quy hoạch 1/500 trên địa bàn thành phố, báo gồm các quy hoạch xây dựng các đơn vị, doanh nghiệp, các mặt bằng dân cư đô thị và các mặt bằng tái định cư phục vụ cho các dự án trọng điểm của thành phố cũng như của tỉnh đảm bảo đúng tiến độ, thời gian yêu cầu.

- Tổ chức kiểm tra trên các  mặt bằng quy hoạch khu dân cư và Tái định cư trên địa bàn, kiểm tra các công viên, khuôn viên, các khu văn hóa – thể thao, qua đó đã kịp thời chấn chỉnh và xử lý những vi phạm trong quy hoạch.

- Tham gia lựa chọn địa điểm và tham mưu phê duyệt các mặt bằng quy hoạch nhà văn hóa phố, thôn.

- Tham mưu quy hoạch các điểm rửa xe trên địa bàn, quy hoạch mạng lưới điện, thông tin.

- Tham mưu cho Chủ tịch nhiều văn bản liên quan đến quản lý quy hoạch và xin chủ trương lập quy hoạch.

2. Công tác quản lý và thực hiện đầu tư.

- Tham gia cùng Sở Xây dựng kiểm tra nhiều công trình trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức nhiều đợt kiểm tra chất lượng công trình, qua đó đã phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm trong đầu tư.

- Tham mưu cho Chủ tịch nhiều văn bản hướng dẫn quản lý và thực hiện đầu tư.

- Tham mưu hướng dẫn về trình tự lập dự án đầu tư và những hướng dẫn trong việc thiết kế, thẩm định đồ án đặc biệt là trong khâu khảo sát và tận dụng vật liệu đất trong san lấp.

- Đôn đốc các chủ đầu tư đang triển khai các công trình thi công trên địa bàn thành phố có biện pháp thi công, tiến độ thi công hợp lý để đảm bảo an toàn về giao thông, vệ sinh môi trường.

- Đôn đốc tiến độ đầu tư thực hiện quản lý chất lượng các dự án khác theo đúng quy định hiện hành.

- Tham mưu thẩm định, thẩm định điều chỉnh TKBVTC và dự toán các công trình, dự án thuộc do UBND thành phố làm chủ đầu tư đảm bảo chất lượng kỹ thuật và thời gian yêu cầu, qua đó phát hiện nhiều sai sót của các đơn vị tư vấn về kỹ thuật cũng như về dự toán, đạ được hiệu quả và tiết kiệm ngân sách đầu tư

- Thẩm định khối lượng GPMB các dự án: dự án phát triển toàn diện thành phố, dự án Tiêu úng Đông Sơn, DA ven sông Hạc, Đại lộ Nam Sông Mã, Dự án đền thờ Bà mẹ Việt nam anh hùng, DA đường Voi đi Sầm Sơn, Dự án khu thương mại và dân cư Đông Hải, Dự án xây dựng cầu Nguyệt Viên… đảm bảo tiến độ kịp thời.

- Phối hợp với phòng Tài chính - kế hoạch kiểm tra rà soát để cắt giảm chi phí đầu tư hạ tầng một số mặt bằng chưa tổ chức đấu giá đất.

- Tham mưu cho UBND thành phố thực hiện một số báo cáo chuyên ngành gửi Sở Xây dựng,  Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

- Tham gia đoàn giám sát của HĐND thành phố; tham gia giải quyết một số đơn kiến nghị của công dân liên quan đến chức năng của phòng.

- Tham gia và làm việc với các đoàn thanh tra liên quan đến kết luận thanh tra.

- Tham gia cùng HĐND thành phố kiểm tra giám sát về đầu tư xây dựng và lập kế hoạch kiểm tra các công trình xây dựng.

- Tham mưu nhiều văn bản chỉ đạo các chủ dự án thực hiện về quản lý đầu tư xây dựng công trình

3. Công tác quản lý trật tự đô thị:

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các Ban quản lý dự án, UBND các phường, xã về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

- Tham mưu sắp xếp việc kinh doanh trên vỉa hè hợp lý.

- Tham mưu lập kế hoạch kiểm tra và trực tiếp kiểm tra cùng với đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố; UBND các phường, xã xử lý những hành vi vi phạm  theo Quyết định 6263, Quyết định 16 của UBND thành phố, ra quân triển khai thực hiện chỉ thị 04, 08, 09 của Ban thường vụ Thành ủy, Chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND thành phố.

- Tham mưu quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.

- Tập trung cho công tác quản lý trật tự đô thị, tập trung kiểm tra trật tự đường phố, cấp phép xây dựng, xây dựng quản lý nhà văn hóa và các công trình văn hóa thể thao do phường, xã quản lý.

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, giám sát đối với các hộ sản xuất kinh doanh. Đôn đốc UBND phường, xã,  đội KTQT đô thị kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh vi phạm trật tự đô thị.

- Tổ chức kiểm tra việc cấp phép xây dựng và xây dựng sau phép trên toàn thành phố.

- Kiểm tra, làm việc trực tiếp với lãnh đạo các phường về công tác trật tự đô thị, triển khai quan điểm chỉ đạo của thường trực và đề nghị lãnh đạo các phường xã phải có thái độ kiên quyết trong việc xử lý các hộ vi phạm về trật tự đường phố.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện giao ban công tác quản lý đô thị định kỳ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đôn đốc các phường, xã triển khai thực hiện công văn số 172/UBND-QLĐT ngày 02/2/2012 của UBND thành phố về việc lập lại trật tự đô thị

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kết luận giao ban công tác quản lý đô thị hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; tăng cường công tác kiểm tra quản lý, giám sát đối với các hộ sản xuất kinh doanh. Đôn đốc UBND phường, xã,  đội KTQT đô thị kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh vi phạm, đặc biệt các hộ kinh doanh rửa xe trên vỉa hè, lòng đường.

- Phối hợp với Đội Kiểm tra quy tắc đô thị thành phố khảo sát khối lượng vật liệu, đất đá thải xây dựng cần phải bốc xúc vận chuyển trên các địa bàn phường, xã.

- Phối hợp với UBND các phường xã, kiểm tra, thay thế, sửa chữa các nắp đan ga hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông của nhân dân.

- Đôn đốc, chỉ đạo Đội kiểm tra quy tắc đô thị phối hợp với các phường, xã để giải tỏa, duy trì công tác trật tự đô thị tại các điểm nóng trên quốc lộ 1A, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trong dựng rạp cưới, rạp tang trên thành phố.

- Kiểm tra rà soát, tổng hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố hướng dẫn quy định các tuyến đường được làm rạp cưới, rạp tang xuống lòng đường.

2. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai, thực hiện tại đơn vị:

a. Công tác quy hoạch:

-  Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý quy hoạch.

-  Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt các quy định quản lý quy hoạch theo các mặt bằng quy hoạch được phê duyệt, quy chế quản lý cây xanh.

-  Tham mưu thẩm định các đồ án quy hoạch theo nhiệm vụ được giao.

-  Tham vấn địa điểm cho các tổ chức, cá nhân xin đầu tư.

-  Triến khai thực hiện chương trình kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.

-  Phối hợp hoàn thành đề án lên đô thị loại 1.

b.    Công tác quản lý đầu tư xây dựng:

-  Tăng cường công tác kiếm tra chất lượng, tiến độ các dự án.

-  Thẩm định TKBVTC và dự toán, thẩm định khối lượng bồi thường GPMB các dự án đảm bảo tiến độ.

-  Tham mưu cho UBND thành phố đầu tư phát triển và chỉnh trang đô thị đáp ứng tiêu chí đô thị loại 1.

-  Phối hợp với phòng Tài chính - kế hoạch thành phố rà soát các công trình để có kế hoạch đầu tư năm 2015

c. Công tác trật tự đô thị:

-  Phối hợp đội quy tắc thành phố, UBND các phường xã tăng cường kiểm tra cấp phép xây dựng, trật tự đường phố thực hiện chương trình đô thị văn minh, công dân thân thiện. 

-  Tham mưa cho UBND thành phố xây dựng đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả quán lý trật tự đô thị.

-  Tham mưu cho UBND thành phổ về việc sắp xếp chợ cóc, đỗ xe, biển báo đảm bảo trật tự, an toàn đô thị.

Tham mưu cho UBND thành phố sơ kết công tác tháo dỡ lều quán, bán bình, công trình xây dựng lấn chiếm đất công.