Phòng Văn hóa thông tin thành phố

Ngày 21/01/2019 16:51:33

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Danh sách cán bộ: 

STT

Họ tên

Chức vụ

Giới tính

Năm sinh

Điện thoại

1

 

Trưởng phòng

 

 

 

2

Lê Thị Thanh

Phó T. phòng

Nữ

17/12/1976

0916501276

3

Vũ Thị Nga

Phó T. phòng

Nữ

1/5/1973

 

4

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

Nữ

29.7.1979

0916499238

5

Phạm Thị Ngọc Thọ

Chuyên viên

Nữ

26.9.1981

0915665493

6

Khương Mạnh Hiếu

Chuyên viên

Nam

1982

0915020510

7

Vũ Thị Thúy Hồng

Chuyên viên

Nữ

 

 

8

Lê Thị Thanh 85

Chuyên viên

Nữ

 

 

9

Lê Thị Thanh 83

Chuyên viên

Nữ

 

 

10

Hà Phương Anh

Chuyên viên

Nữ

 

 

 

Phòng Văn hóa thông tin thành phố

Đăng lúc: 21/01/2019 16:51:33 (GMT+7)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Danh sách cán bộ: 

STT

Họ tên

Chức vụ

Giới tính

Năm sinh

Điện thoại

1

 

Trưởng phòng

 

 

 

2

Lê Thị Thanh

Phó T. phòng

Nữ

17/12/1976

0916501276

3

Vũ Thị Nga

Phó T. phòng

Nữ

1/5/1973

 

4

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

Nữ

29.7.1979

0916499238

5

Phạm Thị Ngọc Thọ

Chuyên viên

Nữ

26.9.1981

0915665493

6

Khương Mạnh Hiếu

Chuyên viên

Nam

1982

0915020510

7

Vũ Thị Thúy Hồng

Chuyên viên

Nữ

 

 

8

Lê Thị Thanh 85

Chuyên viên

Nữ

 

 

9

Lê Thị Thanh 83

Chuyên viên

Nữ

 

 

10

Hà Phương Anh

Chuyên viên

Nữ