Phòng Văn hóa thông tin thành phố

Ngày 21/01/2019 16:51:33

Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, p. Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Danh sách cán bộ: 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Năm sinh

Số điện thoại

1

 

Trưởng phòng

 

 

2

Lê Thị Thanh

Phó T. phòng

1976

0916501276

3

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

1979

0916499238

4

Phạm Thị Ngọc Thọ

Chuyên viên

1981

0915665493

5

Khương Mạnh Hiếu

Chuyên viên

1982

0915020510

  

Phòng Văn hóa thông tin thành phố

Đăng lúc: 21/01/2019 16:51:33 (GMT+7)

Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, p. Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

2. Danh sách cán bộ: 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Năm sinh

Số điện thoại

1

 

Trưởng phòng

 

 

2

Lê Thị Thanh

Phó T. phòng

1976

0916501276

3

Nguyễn Thị Phương

Chuyên viên

1979

0916499238

4

Phạm Thị Ngọc Thọ

Chuyên viên

1981

0915665493

5

Khương Mạnh Hiếu

Chuyên viên

1982

0915020510